Strefa mieszkańca

Wynajmij lokal przy ul. 1 Maja

Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, że na 24 stycznia ogłoszono przetarg pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego usytuowanego w przy ul. 1 Maja 39 w Jastrzębiu-Zdroju.

Budynek przy ul. 1 Maja
fot. Piotr Kędzierski

Lokal zlokalizowany jest na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 158,30 m², powierzchnia piwnic 49,00 m². Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej z ograniczeniem godzin otwarcia od 6.00 do 22.00.

Miesięczna stawka czynszu najmu lokalu nie może być niższa od minimalnej stawki zgodnej z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.635.2019 z 19.11.2019 roku, z uwzględnieniem branży gastronomicznej w strefie centralnej miasta - kategoria nr 1, tj.:

  • 14,00 zł netto/m² / 1 miesiąc - restauracje
  • 9,40 zł netto/m² / 1 miesiąc – kawiarnie, bary mleczne, mała gastronomia
  • 25,30 netto/m² / 1 miesiąc - pijalnia piwa

Miesięczna stawka czynszu za powierzchnię piwnic nie może być niższa od wartości 50% zaoferowanej stawki za powierzchnię użytkową. Oferowana wyższa stawka czynszu musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargu wraz z wpłatą wadium w wysokości 500,00 zł. Niezbędne dokumenty należy pobrać w siedzibie MZN lub ze strony internetowej www.mzn.jastrzebie.pl.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy