Dla mieszkańca

Wynalazek doceniony w Moskwie

Projekt uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes-2020” zdobył złoty medal.

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

W dniach 24-27 marca, pomimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19, odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes-2020”. Wystawa odbyła się korespondencyjnie. Wzięło w niej udział ponad 600 projektów, 314 uczestników z 24 krajów i 35 regionów Federacji Rosyjskiej. Agencja Promocyjna Inventor zgłosiła 6 polskich wynalazków, które wzięły udział w konkursie pośród 42 kategorii tematycznych.

Z wielką radością i dumą dzielę się dziś ze Społecznością naszej szkoły, oraz naszego Miasta, wiadomością, którą otrzymałam w dniu 5 maja 2020 r. 

- mówi Jolanta Kłopeć, dyrektor szkoły 

Prace polskich wynalazców zostały nagrodzone pięcioma złotymi oraz jednym srebrnym medalem:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy i Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina za „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin.” – złoty medal,
  • Politechnika Krakowska za „Przeciwutleniające środki hemostatyczne o kontrolowanej biodegradacji i sposób ich uzyskania” – złoty medal,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia za rozwiązanie „Jak kwitnie grafen: metoda otrzymywania wysoko powierzchniowych róż grafenowych dla potencjalnych zastosowań elektrochemicznych” – złoty medal,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy za „Aparaturę mobilną do pletyzmografii powietrznej z funkcją masażu pneumatycznego. Układ teranostyczny dla osób z obrzękiem limfatycznym kończyn” – złoty medal,
  • Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju za „PROTONEK - innowacyjny system poprawy bezpieczeństwa pieszych podczas przechodzenia przez pasy” – złoty medal,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy za „Zintegrowany system pomiarowy 2,5/10 mikronowego cząstkowego pyłu w oparciu o ekonomiczne czujniki i transmisję niskoemisyjną” – srebrny medal.

Brawo dla naszych młodych wynalazców: Darii Durkowskiej z klasy drugiej i Jakuba Marchewki z klasy czwartej. Oboje są uczniami, kształcącymi się w zawodzie technik informatyk. Dziękuję i gratuluję także ich promotorom i opiekunom, panom mgr inż. Krzysztofowi Smyczkowi, oraz mgr inż. Marcinowi Lasak. Dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie i pomoc w rozbudzaniu pasji naszych zdolnych i pracowitych uczniów

- Jolanta Kłopeć, dyrektor ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego nie kryje dumy


Wszystkim autorom sukcesu, życzymy kolejnych wspaniałych pomysłów i nagród na arenie międzynarodowej.
 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy