Strefa mieszkańca

Wyremontowany parking przy ul. Jagiełły

Parking przy ul. Jagiełły został przebudowany. W ramach zadania wymieniona została podbudowa, a zniszczoną asfaltową nawierzchnię zastąpiła nowa wykonana z kostki brukowej.

Po remoncie wydzielonych jest tutaj 21 miejsc parkingowych. Prace objęły również wykonanie kanalizacji deszczowej, tak aby woda nie zalewała pobliskich ogródków działkowych. Myślą o pieszych i ich bezpieczeństwie w rejonie przejścia wybudowany został chodnik. Koszt robót wyniósł około 300 tys. zł.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy