Dla mieszkańca

XIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sesja odbędzie się dziś o 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta. Transmisja wideo na platformie eSesja.

sesja rady miasta

fot. arch. UM

Planowany porządek obrad:       

1. Otwarcie XIII Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołów z XI i XII Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Prezydenta Miasta.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Zgłaszanie interpelacji.
7. Potencjał gospodarczy Jastrzębia-Zdroju. Bezrobocie, możliwości tworzenia miejsc pracy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10.Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.

Polecamy