Strefa mieszkańca

Z Czechami zadbamy o formę

„Ćwiczenie nie zna granic – budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie” to tytuł kolejnego projektu realizowanego w partnerstwie miast.

fot. Piotr Kędzierski

11 stycznia podczas konferencji prasowej jego założenia przedstawili: Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, Lukas Raszyk, zastępca prezydenta miasta Karwina oraz Bogdan Kasperek, dyrektor biura Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Tym razem projekt dotyczy transgranicznych działań w obszarze sportu i rekreacji. Otrzymał on najwyższe noty po ocenie merytorycznej ekspertów i tym samym znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

W ramach projektu zaplanowano:

  • dwa działania infrastrukturalne, polegające na budowie i rozbudowie siłowni zewnętrznych, urządzeń street workout w Jastrzębiu-Zdroju (na os. Zofiówka) i w Karwinie
  • dwa działania miękkie promujące wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców miast workout. Projekt zakłada organizację pokazów i warsztatów w szkołach w obu miastach oraz pokazy w miejscach nowopowstałych inwestycji.

W Karwinie na terenie szkoły podstawowej Cihelní zamontowane zostaną drążki do podciągania się, poręcze gimnastyczne, drabinki gimnastyczne pionowe, step up, a to wszystko na certyfikowanej nawierzchni tartanowej z gumowymi obrzeżami. W Jastrzębiu-Zdroju zewnętrzna siłownia i street workout wraz z nowymi chodnikami, drenażem i małą architekturą (ławki, kosze) wykonane zostaną na osiedlu Zofiówka.

Koszt całkowity projektu wynosi 43 419,61 EUR = 186 704,32 zł*(1 EUR = 4,30 zł).

Wartość całkowita Jastrzębie-Zdrój – 23 414,62 EUR (100.682,87 zł), w tym dofinansowanie z EFRR 19 902,42 EUR (85 580,41 zł) i z Budżetu Państwa 1 170,73 EUR (5 034,14 zł).

Wartość całkowita Karwina – 20 004,99 EUR (86.021,45 zł), w tym dofinansowanie z EFRR 17 004,24 EUR (73 118,23 zł).

Projekt pn. „ĆWICZENIE NIE ZNA GRANIC” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663 dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy