Strefa mieszkańca

Z myślą o kolei będziemy kształcić specjalistów

Przywrócenie kolei w Jastrzębiu-Zdroju to jeden z celów strategicznych naszego miasta. Na jego realizację składa się wiele różnych elementów.

Jednym z nich jest podpisane dzisiaj porozumienie pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Jastrzębską Spółką Kolejową. Podmioty te współpracują ze sobą w kwestii kształcenia młodych osób w zawodach związanych właśnie z branżą kolejową.

Przedmiotem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych dla uczniów kształcących się w zawodach technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, monter nawierzchni kolejowej oraz przyszłego zatrudnienia. Obejmuje ono Branżową Szkołę I Stopnia im. Porozumienia Jastrzębskiego oraz Technikum nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych.

Stawiamy na dualne kształcenie. Dzięki temu, uczniowie mogą nie tylko zdobywać wiedzę teoretyczną podczas lekcji, ale również odbywać praktyki w konkretnym zakładzie pracy.

– wyjaśnia prezydent Anna Hetman.

Co istotne, uczniowie którzy osiągną najlepsze wyniki zarówno w nauce jak i w zachowaniu oraz pozytywnie zaliczą egzamin zawodowy, mają zostać zatrudnieni w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej – oczywiście w zależności od potrzeb kadrowych. Mowa o uczniach rozpoczynających naukę w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

 

 Mam nadzieje, że możliwość pracy w swoim zawodzie, z atrakcyjnym wynagrodzeniem będzie dodatkowym walorem, który zachęci młodych ludzi do wybrania właśnie takiej drogi kształcenia.

– dodaje prezydent Anna Hetman.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy