Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Zaproszenie na szkolenie

Organizacjo uzyskaj status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Logo OPP.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego. Szkolenie odbędzie się 26 września 2022 roku o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój w sali 129 A.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady uzyskania statusu i prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego i propozycji uproszczeń dotyczących tego zakresu, jakie obowiązki spoczywają na organizacjach posiadających ten status oraz dlaczego od 2023 roku organizacje będą mogły otrzymać odpis 1,5% podatku.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Pawłowski przedstawiciel Fundacji trzeci.org. Zapisy na szkolenie pod adresem e-mailowym: kontakt@remove-this.trzeci.org.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania można uzyskać w Wydziale Dialogu Społecznego Referacie Organizacji Pozarządowych, tel. 32 4785135.