Strefa mieszkańca

Zebranie wiejskie w Moszczenicy

Ze względu na rezygnację jednego z członków rady sołeckiej w sołectwie Moszczenica, 18 września odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru na wakujące stanowisko.

fot. Robert Sitek

Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 16.

Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców, podczas którego zostaną poddane pod głosowanie propozycje zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy