Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Zgłoś firmę do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta za rok 2022

Po pandemicznej przerwie ponownie chcemy wyróżnić najlepszych jastrzębskich przedsiębiorców.

Baner z napisem nagroda gospodarcza

Jeżeli znacie firmę która wnosi wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy miasta i tworzy jego  pozytywny wizerunek, zgłoście ją do nas.

Na zgłoszenia czekamy do 16 września.

Nagroda jest przyznawana za całokształt działalności lub za wybitne osiągnięcia w  trzech kategoriach:

1) Firma Roku;

2) Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny;

3) Przemysł Kreatywny i Innowacyjny;

Przyznanie nagrody może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój lub na wniosek:

  1. radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój;
  2. organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizujące o zadania w zakresie rozwoju gospodarki;
  3. członka Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój;
  4. laureata nagrody z lat poprzednich;
  5. grupy minimum 10 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 18 lat;

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ma prawo przyznania Nagrody Specjalnej, o charakterze uznaniowym, za szczególne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta niezależnej od wskazanych wyżej kategorii.

Nagroda ma charakter honorowy. Nagroda nie ma charakteru finansowego i rzeczowego, a podmioty/osoby zgłoszone do niej nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa.