Strefa mieszkańca

Zgłoś propozycję współpracy na rok 2020

Podmioty III sektora, zainteresowane współpracą z Miastem mają możliwość zgłaszania swoich propozycji działań w 2020 roku.

fot. pixabay

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, podmioty III sektora, zainteresowane współpracą z Miastem mają możliwość zgłaszania swoich propozycji działań w 2020 roku.


Informację należy złożyć pisemnie w terminie do 31 maja br. do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy