Strefa mieszkańca

I sesja zwyczajna Rady Miasta

W czwartek, 30 stycznia, odbędzie się I sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miasta.

4. Informacja Prezydenta Miasta.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w IV kwartale 2019 roku oraz aktów prawa miejscowego.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Zgłaszanie interpelacji.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2019 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli : remont-modernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 9 Specjalnych im. dr Mikołaja Witczaka.

12. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.


Pozostałe filmy

Polecamy