Dla mieszkańca

Nauka jest ich pasją!

Szkoła dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych mogła zakupić m.in. najnowszej generacji tablety, laptopy, monitory interaktywne oraz profesjonalne wyposażenie do pracowni dydaktycznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego przystąpiono do realizacji projektu pn.  „Nauka naszą pasją – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od sierpnia do szkoły dostarczano już sprzęt komputerowy i elektroniczny, wyposażenie pracowni przedmiotowych m.in. pracowni  matematycznej i biologiczno-chemicznej oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu oraz zajęć wyrównujących szanse i kompetencje edukacyjne uczniów uczęszczających do SP 19.

Rekrutacja uczniów do projektu trwała cały wrzesień. Od października natomiast realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z języków obcych dla chętnych uczniów klas z drugiego etapu edukacyjnego. Proponowane zajęcia z matematyki,  języka angielskiego i niemieckiego, eksperymenty z biologii, chemii, fizyki, czy przyrody cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Zajęcia prowadzone będą do końca roku szkolnego.

Szkoła dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny m.in. najnowszej generacji tablety - 21 sztuk, laptopy - 18 sztuk, dwa monitory - flipcharty interaktywne oraz profesjonalne wyposażenie do pracowni dydaktycznych i zestawy pomocy dydaktycznych do zajęć z fizyki, chemii, biologii, czy języków obcych.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 382 403,02 zł, wartość całego projektu to 424 892,25 zł.

To już drugie tego typu działanie realizowane w „19”. W roku szkolnym 2019/2020, także z pozyskanych środków z Unii Europejskiej, zrealizowano projekt z dofinansowaniem na ponad 300 tys. złotych o nazwie „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju”.  Doświadczenie z realizacji w poprzednich latach podobnego projektu z pewnością ułatwia i wzbogaca realizowane w tym roku szkolnym zajęcia.


Pozostałe filmy

Polecamy