Strefa mieszkańca

VI sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

VI Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się dnia 30 kwietnia 2020ro godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (Nr 129A), Urząd Miasta – Al. Piłsudskiego 60.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z III, IV i V Sesji Rady Miasta.
 4. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2020 roku oraz aktów prawa miejscowego.
 6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Informacja Zarządzania Kryzysowego i przygotowania miasta Jastrzębie-Zdrój do zmniejszenia skutków epidemii koronawirusa.
 8. Zgłaszanie interpelacji do Biura Rady Miasta na piśmie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2019 rok: Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego, Rodziny i Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej, Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad Sesji.

Uwaga:
Ze względu wprowadzanie procedur bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta związanych z epidemią koronawirusa na sesję Rady Miasta nie będą zaproszeni goście. Radnych Rady Miasta proszę o zachowanie bezpiecznych odległości przy zajmowaniu miejsc na sali obrad.


Pozostałe filmy

Polecamy