Strefa mieszkańca

XIX sesja zwyczajna

W czwartek, 19 grudnia, odbędzie się XIX sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się godzinie 13.00.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie XIX sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.

4. Informacja Prezydenta Miasta.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Zgłaszanie interpelacji.

7. Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

  • Wystąpienie Prezydenta Miasta
  • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • Stanowisko Komisji Budżetu i Skarbu
  • Wystąpienia Klubów Radnych
  • Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
  • Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.


Pozostałe filmy

Polecamy