Strefa mieszkańca

XV Sesja Rady Miasta

W czwartek, 26 września, odbędzie się XV sesja zwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV Sesji Rady Miasta.

4. Informacja Prezydenta Miasta.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w II kwartale 2019 roku oraz aktów prawa miejscowego.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Zgłaszanie interpelacji.

8. Sport w mieście Jastrzębie-Zdrój.

  • - Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
  • - Wystąpienie Prezydenta Miasta
  • - Wystąpienia zaproszonych gości

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad Sesji.


Pozostałe filmy

Polecamy