Strefa mieszkańca

Bezpłatna pomoc prawna

Na początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonować zaczął system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W Jastrzębiu-Zdroju pomoc prawną można otrzymać 5 dni w tygodniu.

Punkt 1
ul. Dunikowskiego 5-7
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów):

poniedziałek: 14.00-18.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek: 14.00-18.00.

Punkt 2
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Wrzosowa 12a

(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych):

poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 8.00-12.00.

Punkt 3
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Opolska 9a
(Punkt powierzony do prowadzenia przez Fundację Togatus Pro Bono, nieodpłatne porady prawne są udzielane przez aplikanta radcowskiego):

poniedziałek: 7.30-11.30,
wtorek: 7.30-11.30,
środa: 7.30-11.30,
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 7.30-11.30

Punkt 4
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 9a

(Punkt powierzony do prowadzenia przez Fundację Togatus Pro Bono, nieodpłatne porady prawne są udzielane przez aplikanta radcowskiego):

poniedziałek: 11.30-15.30,
wtorek: 11.30-15.30,
środa: 11.30-15.30,
czwartek: 11.30-15.30,
piątek: 11.30-15.30.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
- kobiety w ciąży.

Więcej informacjiwww.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Przydatne informacje:   prezentacja z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Polecamy