Strefa mieszkańca

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski na 2020 rok

Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować ponad 2 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Propozycje można składać od 1 do 21 kwietnia.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć tutaj, a wersja papierowa dostępna jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 do 21 kwietnia. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek.

Nowością jest to, że propozycja zadania nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Zmiana dotyczy również terminu realizacji inwestycji zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Od tego roku można zgłaszać wnioski, których realizacja może potrwać nie rok, a dwa lata (mowa o zadaniach typowo inwestycyjnych).

Wypełnione wnioski można składać:

– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Pieniądze zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Sprawdź, gdzie znajdują się tereny, na które możesz mieć wpływ - udostępniamy mapy terenów możliwych do zagospodarowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Znajdziecie je TUTAJ. Konkretne numery działek można sprawdzać na Interaktywnym Planie Miasta: http://mapa.um.jastrzebie.pl/mapa.html

Propozycje mogą dotyczyć zarówno zadań inwestycyjnych takich jak np. remont chodnika, budowa oświetlenia, drogi czy place zabaw, jak również działań związanych z organizacją imprez czy wydarzeń na danym osiedlu czy sołectwie. W grę wchodzi również doposażenie jednostek pomocniczych w takie elementy jak np. namioty piknikowe, ławy czy stoły.

Uchwała Rady Miasta nr III.20.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszenia projektu zadania.

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze realizacji budżetu obywatelskiego

Etapy procedury realizacji budżetu obywatelskiego - terminy, podmioty realizuące

Zarządzenie w sprawie określenia kwoty budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Załącznik do zarządzenia - Podział kwoty budżetu obywatelskiego na 2020 r.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Budżet obywatelski na 2019 rok

Rusza nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować 1,5 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, a wersja papierowa dostępna jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycja zadania musi być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat. Propozycję tę można złożyć:

– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@remove-this.um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Pieniądze zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Podział budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzeniem prezydenta miasta ustalono podział kwot do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Mieszkańcy do rozdysponowania będą mieli 1,5 mln złotych. Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców. Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw otrzymają do wykorzystania w budżecie obywatelskim następujące kwoty:

 

Lp.Jednostka pomocnicza            (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)Kwota stałaPodział kwoty na jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej liczby mieszkańcówPodział kwoty na jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej obszaruKwota
Zameldowani na pobyt stały%KwotaPowierzchnia%Kwota 
1Barbary    28 571   878810,31%    46 395   550,64%      2 900            77 867 zł
2Bogoczowiec    28 571   13921,63%      7 349   350,41%      1 845            37 766 zł
3Arki Bożka    28 571   56416,62%    29 781   460,54%      2 425            60 778 zł
4Chrobrego    28 571   43805,14%    23 124   720,84%      3 796            55 491 zł
5Gwarków    28 571   68528,04%    36 174   640,75%      3 374            68 120 zł
6Morcinka    28 571   38814,55%    20 489   370,43%      1 951            51 012 zł
7Pionierów    28 571   952711,18%    50 297   1051,23%      5 536            84 404 zł
8Przyjaźń    28 571   39284,61%    20 737   3173,71%    16 714            66 022 zł
9Górne i Dolne    28 571   48255,66%    25 473   86010,08%    45 343            99 387 zł
10Staszica    28 571   51616,05%    27 247   851,00%      4 482            60 300 zł
11Tuwima    28 571   4830,57%      2 550   450,53%      2 373            33 494 zł
12Zdrój    28 571   71508,39%    37 748   4505,27%    23 726            90 045 zł
13Złote Łany    28 571   9541,12%      5 037   150,18%         791            34 399 zł
14Zofiówka    28 571   28543,35%    15 067   1111,30%      5 852            49 491 zł
151000 lecia    28 571   26573,12%    14 027   130,15%         685            43 284 zł
16Borynia    28 571   20172,37%    10 649   8239,64%    43 392            82 612 zł
17Bzie    28 571   40454,75%    21 355   172920,26%    91 160          141 087 zł
18Moszczenica    28 571   32633,83%    17 227   8049,42%    42 390            88 188 zł
19Ruptawa i Cisówka    28 571   40934,80%    21 609   152217,83%    80 246          130 426 zł
20Skrzeczkowice    28 571   7830,92%      4 134   3203,75%    16 872            49 577 zł
21Szeroka    28 571   25633,01%    13 531   102712,03%    54 148            96 250 zł
 Łącznie  600 000   85237100,00%  450 000   8535100,00%  450 000       1 500 000 zł

 

 

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Lp.Jednostka pomocniczaKwota BOBNazwa wnioskowanego zadaniaKwota zweryfikowana przez wydziałKonieczność przeprowadzenia zebrania
1.Osiedle Staszica60 300,00 złStreet Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/1060 300,00 złTAK
   Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 2110 000,00 zł 
2.Sołectwo Bzie141 087,00 złOczyszczacze powietrza dla PP Nr 1113 000,00 złTAK
   Projekt i budowa oświetlenia ul. Budowlanej110 000,00 zł 
   Projekt i budowa oświetlenia ul. Kłosowej od pętli autobusowej (skrzyżowanie z ul. Niepodległości do Nr 9)31 000,00 zł 
   Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła130 000,00 zł 
3.Osiedle Barbary77 867,00 złWykonanie placu zabaw PP Nr 1957 818,50 złNIE
   Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/520 000,00 zł 
4.Sołectwo Ruptawa-Cisówka130 426,00 złOczyszczacze powietrza dla PP Nr 1213 000,00 złTAK
   Budowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu130 426,00 zł 
5.Sołectwo Skrzeczkowice49 577,00 złRemont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej49 577,00 złNIE
6.Sołectwo Borynia82 612,00 złRemont chodnika ul. Gajowej oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej82 612,00 złNIE
7.Osiedle Bogoczowiec37 766,00 złRemont chodnika od nieruchomości 4M do 9A37 750,00 złNIE
8.Osiedle Morcinka51 012,00 złBudowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej działka 450/218 460,00 złNIE
   Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/332 500,00 zł 
9.Osiedle Arki Bożka60 778,00 złZakup oczyszczaczy powietrza dla Złobka Nr 18 000,00 złTAK
   Montaż piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym SP1060 000,00 zł 
   Doposażenie placu zabaw ul. Zielona 33-4360 778,00 zł 
   Zakup oczyszczaczy powietrza dla PP Nr 1710 000,00 zł 
   Wybieg dla zwierząt działka 176/2540 000,00 zł 
10.Sołectwo Szeroka96 250,00 złZakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy sali OSP Szeroka6 250,00 złNIE
   Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/8760 000,00 zł 
   Budowa oświetlenia odnogi ul Fredry od nr 39-41G30 000,00 zł 
11.Osiedle Gwarków68 120,00 złOrganizacja Turnieju Rzutów Karnych - Gwarkowe Gole10 000,00 złTAK
   Plac zabaw dla uczniów SP Nr 968 120,00 zł 
   Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 613 000,00 zł 
   Zakup 2 monitrów interaktywnych do PP Nr 620 000,00 zł 
   Oczyszczacze powietrza PP Nr 810 000,00 zł 
12.Osiedle Pionierów84 404,00 złSiłownia zewnętrzna i ogrodzenie tereny przy SP Nr 5 - ul. Mazurska 6, działka 4284 404,00 złTAK
   Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci - rejon ul. Kaszubskiej 8 od strony południowej47 600,00 zł 
13.Osiedle Złote Łany34 399,00 złModernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 2634 399,00 złNIE
14.Sołectwo Moszczenica88 188,00 złOświetlenie ul. Kościelnej88 188,00 złNIE
15.Osiedle Zdrój90 045,00 złZakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP2320 000,00 złNIE
   Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana25 000,00 zł 
16.Osiedle Zofiówka49 491,00 złBudowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu49 000,00 złNIE
17.Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne99 387,00 złZakup 2 namiotów piknikowych i 50 kompletów ławostołów33 100,00 złTAK
   Nakładka asfaltowa ul. Przybosia48 000,00 zł 
   Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 78 000,00 zł 
   Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego89 600,00 zł 
   Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ul. Lechonia97 060,00 zł 
18.Osiedle Chrobrego55 491,00 złDokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul.Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni35 491,00 złNIE
   Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II19 680,00 zł 
19.Osiedle Przyjaźń66 022,00 złTrakt pieszy spacerowy działka 2518/5866 022,00 złNIE
20.Osiedle Tuwima33 494,00 złRemont chodnika od ul. Stokrotek w strone ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harian33 494,00 złNIE

 

Mieszkańcy zdecydowali na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego w 2019 roku.

Lp.Jednostka pomocniczaKwota BOBNazwa wnioskowanego zadaniaKwota zweryfikowana przez wydział
1. Osiedle Staszica60 300,00 złStreet Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10  60 300,00 zł
2.Sołectwo Bzie141 087,00 złProjekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła130 000,00 zł
3. Osiedle Barbary77 867,00 złWykonanie placu zabaw PP Nr 1957 818,50 zł
 Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/520 000,00 zł
4.Sołectwo Ruptawa-Cisówka130 426,00 złBudowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu130 426,00 zł
5.Sołectwo Skrzeczkowice49 577,00 złRemont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej49 577,00 zł
6.Sołectwo Borynia82 612,00 złRemont chodnika ul. Gajowej oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej82 612,00 zł
7. Osiedle Bogoczowiec37 766,00 złRemont chodnika od nieruchomości 4M do 9A37 750,00 zł
8. Osiedle Morcinka51 012,00 złBudowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu  na ul. Katowickiej działka 450/218 460,00 zł
 Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/332 500,00 zł
9. Osiedle Arki Bożka60 778,00 złMontaż piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym SP1060 000,00 zł
10.Sołectwo Szeroka96 250,00 złZakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy sali OSP Szeroka6 250,00 zł
 Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/8760 000,00 zł
Budowa oświetlenia odnogi ul Fredry od nr 39-41G30 000,00 zł
11.  Osiedle Gwarków68 120,00 złPlac zabaw dla uczniów SP Nr 968 120,00 zł
12. Osiedle Pionierów84 404,00 złSiłownia zewnętrzna i ogrodzenie tereny przy SP Nr 5 - ul. Mazurska 6, działka 4284 404,00 zł
13. Osiedle Złote Łany34 399,00 złModernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26              33399,00 zł
14.Sołectwo Moszczenica88 188,00 złOświetlenie ul. Kościelnej88 188,00 zł
15.  Osiedle Zdrój90 045,00 złZakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP2320 000,00 zł
 Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana25 000,00 zł
16. Osiedle Zofiówka49 491,00 złBudowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu 49 000,00 zł
17. Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne99 387,00 złOczyszczacze powietrza dla PP Nr 78 000,00 zł
   Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego89 600,00 zł
18. Osiedle Chrobrego55 491,00 złDokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul.Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni35 491,00 zł
   Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II19 680,00 zł
19.Osiedle Przyjaźń66 022,00 złTrakt pieszy spacerowy działka 2518/5866 022,00 zł
20. Osiedle Tuwima33 494,00 złRemont chodnika od ul. Stokrotek w strone ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harian33 494,00 zł

Budżet obywatelski na 2018 rok

Budżet obywatelski na 2018 rok

Mieszkańcy zdecydowali na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego w 2018 roku

Lp.Jednostka pomocniczaKwota BOBNazwa wnioskowanego zadaniaKwotaWydział merytoryczny
1Osiedle Staszica60 550,00 złProjekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul.Wrocławskiej60 550,00 złIKI
2Sołectwo Bzie140 420,00 złRemont/modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka70 000,00 złMZN
   Wykonanie oświetlenia na całej ul.Zameckiej70 000,00 złIKI
3Osiedle Barbary78 156,00 złZaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP Nr 1578 156,00 złIKI
4Sołectwo Ruptawa-Cisówka129 762,00 złDefibrylator AED z zestawem do ćwiczeń dla Strażaków Ochotników i Mieszkańców Sołectwa6 900,00 złSM
   Rozbudowa sieci oświetleniowej ul.Gliniana70 000,00 złIKI
5Sołectwo Skrzeczkowice49 501,00 złOdtowrzenie rowu przydrożnego ul.Kwiatowa49 501,00 złIKI
6Sołectwo Borynia82 245,00 złBudowa oświetlenia ul.Zamkowej82 245,00 złIKI
7Osiedle Bogoczowiec37 749,00 złLikwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU37 749,00 złIKI
8Osiedle Morcinka51 101,00 złZielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP-13 i boiska MOSIR przy ul.Katowickiej51 101,00 złIKI
9Osiedle Arki Bożka61 240,00 złSiłownia na wolnym powietrzu - projekt z wykonaniem - ul.Wrzosowa działka 176/2561 240,00 złIKI
10Sołectwo Szeroka96 232,00 złRemont chodnika ul.Fredry16 800,00 złIKI
   Plac zabaw przy PP Nr 1346 152,00 złIKI
   Remont chodnika asflatowego ul.Norwida33 280,00 złIKI
11Osiedle Gwarków68 365,00 złRenowacja i doposażenie siłowni szkolnej - ZSH ul.Wielkopolska 209 000,00 złIKI
   Mały amfiteatr - Publiczne Przedszkole Nr 650 000,00 złIKI
   Zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla8 000,00 złIKS
12Osiedle Pionierów85 269,00 złWykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP-685 269,00 złIKI
13Sołectwo Moszczenica87 634,00 złRemont nawierzchni drogi dojazdowej ul.Szotkowicka 3b do numeru 1H87 634,00 złIKI
14Osiedle Zdrój89 987,00 złBudowa oświetlenia ulicznego ul.Kasztanowa89 000,00 złIKI
15Osiedle Zofiówka49 736,00 złRemont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul.Ruchu Oporu 56-4843 000,00 złIKI
   Remont chodnika ul.Wodeckiego6 000,00 złIKI
16Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne99 011,00 złBudowa oświetlenia ulicy Strażackiej50 000,00 złIKI
17Osiedle Chrobrego55 556,00 złIV etap modernizacji chodnika prowadzącego od ul.Kusocińskiego do ul.Marusarzówny55 556,00 złIKI
18Osiedle Przyjaźń66 209,00 złWykonanie ogródka rekreacyjnego - działka 2518/5866 209,00 złIKI
19Osiedle 1000-lecia Szeroka43 429,00 złWymiana ławek w "mini parku" szczyt bloku Nr 112 000,00 złGK
   Oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu31 429,00 złIKI
20Osiedle Tuwima33 475,00 złRemont chodnika przy ul.Cieszyńskiej33 475,00 złIKI

 

Podział budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Zarządzeniem prezydenta miasta ustalono podział kwot do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Mieszkańcy do rozdysponowania będą mieli 1,5 mln złotych. Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców. Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw otrzymają do wykorzystania w budżecie obywatelskim następujące kwoty:

– osiedle Barbary – 78 156 zł
– osiedle Bogoczowiec – 37 749 zł
– osiedle Arki Bożka – 61 240 zł
– osiedle Chrobrego – 55 556 zł
– osiedle Gwarków – 68 365 zł
– osiedle Morcinka – 51 101 zł
– osiedle Pionierów – 85 269 zł
– osiedle Przyjaźń – 66 209 zł
– osiedle Górne i Dolne – 99 011 zł
– osiedle Staszica – 60 550 zł
– osiedle Tuwima – 33 475 zł
– osiedle Zdrój – 89 987 zł
– osiedle Złote Łany – 34 372 zł
– osiedle Zofiówka – 49 736 zł
– osiedle 1000-lecia – 43 429 zł
– sołectwo Borynia – 82 245 zł
– sołectwo Bzie – 140 420 zł
– sołectwo Moszczenica – 87 634 zł
– sołectwo Ruptawa i Cisówka – 129 762 zł
– sołectwo Skrzeczkowice – 49 501 zł
– sołectwo Szeroka – 96 232 zł.

Budżet obywatelski na 2017 rok

Jastrzębianie wybrali zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017:

 • Osiedle Staszica – remont parkingu przy ul. Wrocławskiej – 35 000 zł, wykonanie oświetlenia parkingu ul. Wrocławska – 7 000 zł
 • Osiedle Barbary – zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP 19 – 78 199 zł
 • Osiedle Bogoczowiec – remont chodnika ul. Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P – 37 845 zł
 • Osiedle Morcinka – Morcinkowa strefa gier i zabaw – 51 175 zł
 • Osiedle Arki Bożka – remont chodnika przy ul. Wrzosowej – 57 773,25 zł
 • Osiedle Gwarków – ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym – 33 000 zł, modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP 8 – 34 824,74 zł
 • Osiedle Pionierów – wykonanie placu zabaw przy PP 4 – 51 129 zł
 • Osiedle Złote Łany – modernizacja placu zabaw wraz z projektem PP 26 – 34 401 zł
 • Osiedle Zdrój – budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej – 89 938 zł
 • Osiedle Zofiówka – remont chodnika przy ul. R. Oporu od numeru 58 do 64 – 11 562,41, likwidacja chodnika i wykonanie terenu pod parking – 32 055,46 zł
 • Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – projekt i budowa oświetlenia ul. Pochwacie – 98 429 zł
 • Osiedle Chrobrego – trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki krzewy – 55 659 zł
 • Osiedle Przyjaźń – projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier – 66 114 zł
 • Osiedle 1000-lecia Szeroka – plac zabaw na ternie PP 24 – 43 647 zł
 • Osiedle Tuwima – remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej – 33 458 zł
 • Sołectwo Bzie – budowa oświetlenia ul. Stawowej – 140 000 zł
 • Sołectwo Ruptawa-Cisówka – zakup i montaż szafek na ubrania specjalne strażaków – 5 200 zł, gablota informacyjna przy ul. Majowej – 1 500 zł, wykonanie utwardzenia drogi ul. Grottgera – 122 400 zł
 • Sołectwo Skrzeczkowice – budowa oświetlenia ul. Zamkowej – 49 362 zł
 • Sołectwo Borynia – budowa oświetlenia ul. Osadników i ul. Zamkowej – 82 160 zł
 • Sołectwo Szeroka – remont oraz modernizacja pomieszczeń OSP Szeroka – 41 000 zł

Polecamy