Strefa mieszkańca

Aktualności

Więcej pieniędzy na pomysły mieszkańców

Znana jest już kwota, jaka zostanie przeznaczona na realizacje projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku. Tym razem mieszkańcy mają do dyspozycji 2 285 800 zł.

Pieniądze na realizację zadań zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

          
 

Osiedle/sołectwo

 Kwota w zł

 

1

Barbary

                  119 658

 

2

Bogoczowiec

                    48 726

 

3

Bożka

                    89 376

 

4

Chrobrego

                    79 694

 

5

Gwarków

                  101 743

 

6

Morcinka

                    72 134

 

7

Pionierów

                  130 457

 

8

Przyjaźń

                    99 099

 

9

Górne i Dolne

                  159 113

 

10

Staszica

                    88 560

 

11

Tuwima

                    41 603

 

12

Zdrój

                  143 269

 

13

Złote Łany

                    42 955

 

14

Zofiówka

                    69 187

 

15

1000-lecia Szeroka

                    58 024

 

16

Borynia

                  129 363

 

17

Bzie

                  234 044

 

18

Moszczenica

                  139 576

 

19

Ruptawa-Cisówka

                  215 543

 

20

Skrzeczkowice

                    70 345

 

21

Szeroka

                  153 331

 

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

Wersja papierowa formularza dostępna będzie na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta.

Wypełnione wnioski można składać od 1 marca do 15 kwietnia br.:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,
  • elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.jastrzebie.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja.

W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

 

Polecamy