Dla mieszkańca

Głosowanie Jastrzębski Budżet Obywatelski 2023

Wyniki głosowania 2023

Jastrzębianie w budżecie obywatelskim oddali łącznie 11 006 głosów, w tym 10 024 ważnych oraz 982 nieważnych. Po raz kolejny mieszkańcy pobili rekord. W porównaniu z rokiem ubiegłym oddano o ponad 1500 głosów więcej. Frekwencja wyniosła w tym roku aż 13,81 %. Do realizacji trafi łącznie 31 zadań, w tym jedno ogólnomiejskie.

Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał projekt „Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych”. Zebrał on aż 3113 ważnych głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 600 tysięcy złotych.

W osiedlach i sołectwach zostaną zrealizowane następujące projekty:

 • osiedle Zdrój: „Zdrój bardziej dostępny” oraz „Wymiana nawierzchni i krawężników”,
 • osiedle 1000-lecia Szeroka: „Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb”, oraz  „Biblioteka pełna nowości”,
 • osiedle Jastrzębie Górne i Dolne: „II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego” oraz „Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne”,
 • osiedle Gwarków: „Park Trampolin w Jarze Południowym”,
 • osiedle Bogoczowiec: „Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu” – Osiedle Bogoczowiec,
 • osiedle Barbary: „Kultura dla Barbary”,
 • osiedle Arki Bożka: „Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka”,
 • osiedle Chrobrego: „Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego” – Osiedle Chrobrego,
 • osiedle Morcinka: „Mega zjeżdżalnia na Morcinku”,
 • osiedle Pionierów: „Remont chodników na Osiedlu Pionierów”,
 • osiedle Przyjaźń: „Festyn Jesienny Sportowa Jesień”, „Wesołe rozpoczęcie wakacji”, „Wymiana chodnika”, „Bezpieczny plac zabaw”,
 • osiedle Staszica: „Budowa ścieżki spacerowej”,
 • osiedle Tuwima: „Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej”,
 • osiedle Zofiówka: „Przebudowa oświetlenia ulic”,,
 • osiedle Złote Łany: „Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)”,
 • sołectwo Borynia: „Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a”,
 • sołectwo Skrzeczkowice: „Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.”,
 • sołectwo Szeroka: „Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E”, „Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych”, „Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków”, „Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych”,
 • sołectwo Bzie: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu”,
 • sołectwo Ruptawa Cisówka: „Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego”,
 • sołectwo Moszczenica: „Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego”.

Pula środków o przeznaczeniu której bezpośrednio decydowali jastrzębianie opiewała na kwotę 3 milionów złotych z czego na zadanie ogólnomiejskie przeznaczone jest 600 000,00 tysięcy złotych, a na zadania osiedlowe i sołeckie 2 400 000,00 zł.

Protokoły


Od 13 do 26 czerwca można oddawać glosy na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosy na wybrane przez siebie projekty można oddawać do 26 czerwca. Mieszkańcy zdecydują na co wydane mają zostać 3 miliony złotych.

Każdy mieszkaniec (niezależnie od wieku) może zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski – bez względu na miejsce zamieszkania oraz jeden na zadanie dotyczące osiedla/sołectwa w którym mieszka. Takie głosowania będą przeprowadzone w: osiedlu 1000-lecia, Arki Bożka, Barbary, Bogoczowcu, Jastrzębiu Górnym i Dolnym, Gwarków i Zdroju oraz w Bziu, Moszczenicy i Ruptawie-Cisówce.

Jak, gdzie i kiedy mogę oddać głos?

 • internetowo - za pomocą platformy konsultacyjnej od północy z niedzieli na poniedziałek 13 czerwca do 26 czerwca do godziny 24:00,
 • tradycyjnie – za  pomocą papierowej karty do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny wystawionej w terminie od 13 do 24 czerwca w Urzędzie Miasta, w godzinach jego pracy,
 • mobilnym punkcie konsultacyjnym – będzie można w wybranych lokalizacjach zagłosować internetowo lub pobrać kartę i wrzucić ją do urny. Pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego odwiedzą następujące miejsca:
  • Okolice targowiska na A. Bożka – 15.06.2022 w godz. od 9:00 - 10:00
  • Okolice Supersamu – 17.06.2022 w godz. od 9:00 - 10:00
  • Osiedle 1000-lecia Szeroka – 20.06.2022 w godz. od 14:00 - 15:00
  • Dom Sołecki Borynia i Skrzeczkowice – 22.06.2022 w godz. od 14:00 - 15:00 
  • Plac zabaw i wiata rekreacyjna w Moszczenicy – 21.06.2022 w godz. 14:30-15:30
  • Dom Sołecki/ wiata rekreacyjna w Ruptawie-Cisówce -21.06.2022 w godz. 16:00-17:00
  • Park Zdrojowy – 22.06.2022 w godz. 17:00-18:00
  • Plac przy OSP Bzie – 23.06.2022 w godz. 16:00-17:00

Na co głosujemy?

W tym roku pod głosowanie zostanie poddanych 10 pomysłów jastrzębian na zadanie ogólnomiejskie oraz 40 zadań w 10 osiedlach i sołectwach.

Karty do głosowania

Karty będą dostępne w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej (poniżej) oraz w konkretnych terminach i miejscach w mobilnych punktach konsultacyjnych.

Pamiętaj!

W przypadku głosowania internetowego konieczny będzie adres e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny. Co ważne, z jednego adresu mailowego może paść tylko jeden głos. Jeśli więc w gospodarstwie domowym jest kilka osób, to każda powinna mieć swój adres e-mailowy. Gdy głosuje osoba nieletnia trzeba dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Pula środków w budżecie miasta na realizację zadań objętych Jastrzębskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok wynosi 3 000 000 zł z czego 600 000 zł przeznaczone jest na zadanie ogólnomiejskie, a 2 400 000 zł na zadania w osiedlach i sołectwach.


PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 

Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18 ul. Fredry 20

Zadanie polega na kontynuowaniu budowy placu zabaw zgodnie z projektem wykonanym w 2021 roku. Ukończenie budowy obejmuje wykonanie miasteczka ruchu drogowego z podbudowy, nawierzchni, oznakowania poziomego i pionowego, placu do gier oraz placu wielofunkcyjnego z podbudowy
i nawierzchni, wykonanie małej architektury: chodników, zakup koszy, ławek i stojaków na rowery
oraz kamery z podłączeniem jej do monitoringu szkolnego. Ukończenie budowy placu zabaw przy "starej szkole" to przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej zabawy dla dzieci i nauka jazdy na rowerach. Użytkowanie będzie bezpłatne, ogólnodostępne i na podstawie opracowanego regulaminu. Zadanie ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnym aspekcie jak: zdrowie, kultura fizyczna
i rodzinne spędzanie wolnego czasu.

FunPark Rowerowy - budowa zrównoważonych terenowych tras rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju wraz z placem do nauki jazdy na rowerze górskim w terenie, tzw. "skill parkiem".

Przedmiotem projektu jest budowa zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu "singletrack". Singletrack to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Trasy będą zaprojektowane tak, aby zminimalizować zagrożenie wypadku i sprawiać użytkownikom jak najwięcej satysfakcji. Poruszanie się po tego typu ścieżkach nie wymaga szczególnych (ponadprzeciętnych) umiejętności jazdy na rowerze oraz potrzeby dysponowania bardzo drogim sprzętem (wystarczy zwykły rower górski). Trasy posiadają równą, utwardzoną nawierzchnię i odpowiedni system oznaczeń. Określone są dodatkowo ich stopnie trudności. Przewiduje się, że projekt będzie składał się z dwóch-trzech tras o różnym stopniu trudności.

1. Trasa zielona - przeznaczenie: dla dzieci i początkujących kolarzy górskich. Długość: ok. 300m. Planowane elementy na trasie: ok. 10-20 band (profilowane zakręty) i 0-20 rollerów (muldy uatrakcyjniające jazdę).

2. Trasy niebieskie (1-2 trasy) - przeznaczenie: dla każdego średniozaawansowanego kolarza górskiego. Długość: ok. 300-750m. Planowane elementy na trasie: ok. 10-20 band-zakrętów, ok. 10-20 rollerów, ok. 5-10 elementów do skakania (elementy typu: stolik, double, step-up, step-down).

Skill Park to doskonałe miejsce na zaszczepienie rowerowej pasji dzieciom. Dobrze zaprojektowany Skill Park posiada elementy pozwalające ćwiczyć takie elementy techniki jazdy rowerem górskim jak: równowagę, pompowanie, podstawy skakania. Powinien dlatego zawierać takie elementy jak: drewniane kładki, równoważnie, przeszkody budowane z kamieni, niewielkie uskoki terenowe (tzw. "dropy"), sekcje kamieni (tzw. "rockgarden"), rolki do pompowania (odpowiednio wyprofilowane muldy) nieduże elementy do nauki skakania (np. tzw. "stoliki"), wąskie linie na równowagę o różnym poziomie trudności.

Spotkajmy się - wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców Jastrzębia-Zdroju

Projekt jest kierowany do ogółu mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Zakłada realizację działań ważnych dla całego miasta.

Cele projektu: stworzenie zespołu psychiatrii środowiskowej, wzrost świadomości mieszkańców
w obszarze zdrowia psychicznego, zmniejszenie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie
i ich rodzin, zmniejszenie lęku przed kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, uruchomienie inicjatyw i zasobów lokalnej społeczności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, działania profilaktyczne w obszarze zdrowia psychicznego.

Zadanie składa się z poniższych działań:

 1. stworzenie zespołu psychiatrii środowiskowej, który wspiera osobę chorą w jej miejscu zamieszkania,
 2. sfinansowanie pięciu osobom udziału w kursie otwarty dialog i rozwój sieci społecznych
  w sytuacji kryzysu psychicznego,
 3. sesje otwartego dialogu dla osób chorujących psychicznie i ich bliskich,
 4. prelekcje destygmatyzacyjne na temat chorób i zaburzeń psychicznych,
 5. warsztaty dla profesjonalistów i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego przygotowujące do prowadzenia spotkań i prelekcji destygmatyzacyjnych,
 6. warsztaty z profilaktyki zdrowia psychicznego,
 7. grupowe spotkania psychoedukacyjne – trening redukcji stresu,
 8. stworzenie grup wsparcia dla: osób chorych psychicznie, rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, opiekunów osób z chorobami otępiennymi, rodziców dzieci i młodzieży.

Jak budować odporność w oparciu o metody naturalne

Celem projektu jest zorganizowanie Konferencji: "Jak podnieść odporność?" dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Konferencje zaplanowano w murach Państwowej Szkoły Muzycznej. Program konferencji zakłada: 1. Aromaterapia i sposoby stosowania olejków, BHP oraz właściwości podstawowych olejków eterycznych; 2. Stawianie baniek i ich rola w podniesieniu odporności; 3. Zioła w odporności u dzieci i dorosłych; 4.Dieta dla zdrowia - co jeść aby przeżyć zdrowo swoje życie;
5. Wiedza z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa, aromaterapii i naturopatii; 6. Receptury wspierające odporność dzieci i dorosłych; 7. Co zrobić kiedy pojawiają się pierwsze oznaki infekcji?.

Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.

Zadaniem projektu jest wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową ul. Myśliwskiej. Zniszczona nawierzchnia z licznymi wyrwami i spękaniami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą pieszo, rowerami i pojazdami mechanicznymi.

Miejski monitoring wizyjny

Zadanie ma na celu zakup i instalację kamer i rejestratorów do monitoringu w następujących miejscach:

 • Dom Strażaka ul. Rostków 7 (nr działki: 405/31),
 • Dwór obronny ul. Klubowa 2 (nr działki: 172/14),
 • Plac zabaw (nr działki: 303/14),
 • Siłownia, plac zabaw os. 1000-lecia Szeroka (nr działki: 807/61),
 • SP 18 os. 1000-lecia 9 (nr działki: 1232/61),
 • Dom Strażaka ul. Pszczyńska 142 (nr działki: 2571/241 oraz 1658/241),
 • ZSP nr 1 ul. Pszczyńska 125 (nr działki: 2596/158),
 • OSP Szeroka, ul. Gagarina 130 (nr działki: 602/87; 603/7; 86; 223/76; 604/87, 460/74; 622/7),
 • Publiczne Przedszkole nr 12 ul. Cieszyńska 148 (nr działki: 1865/264),
 • Szkoła Podstawowa nr 17 ul. K.E. Płonki 23 (nr działki: 782/107),
 • Sprawnościowy plac zabaw ul. Spółdzielcza 1A (nr działki 140/8).

W ramach tego zadania przewidziano instalację od 6 do 8 kamer w każdym z wyżej wymienionych punktów. System ten ma zapewnić funkcje rejestrowania  obszaru z możliwością zapisu do jednego miesiąca. Dodatkowo w ramach potrzeb należy uwzględnić wykonanie montażu konstrukcji wsporczych (słupy). Obsługę i konserwację urządzeń zapewni Urząd Miasta, jednostki mu podległe. W celu zadbania o poprawę bezpieczeństwa oraz właściwe użytkowanie takich terenów jak: obszar wokół placówek oświatowych, domów strażaka, placów zabaw, siłowni pod chmurką, boisk do gier zespołowych, miejsc wypoczynku, placów do ćwiczeń, strefy fitness - nieodzownym elementem ochrony tych miejsc jest montaż systemu monitoringu wizyjnego. Instalacja tych urządzeń przyczyni się do ochrony miejsc użyteczności publicznej, gdzie odbywają się różne zawody sportowe, spotkania mieszkańców, czy też uroczystości lokalne np. festyny, dożynki. Monitoring umożliwi kontrolowanie negatywnych zachowań społecznych. Ułatwi identyfikację osób, które w sposób niewłaściwy użytkują miejsca publiczne. Monitoring w znaczny sposób zapobiegnie dewastacji mienia oraz poprawi bezpieczeństwo osobiste mieszkańców.

Wymiana nawierzchni i krawężników drogi na ul. Dworcowej

Zadaniem projektu jest wymiana nawierzchni i krawężników na ul. Dworcowej. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Dworcowej, stan techniczny drogi i krawężników jest bardzo zły, stwarza to zagrożenie w ruchu. 

Spacerowo wzdłuż Jaru Południowego

Projekt zakłada remont zepsutej kostki brukowej wzdłuż ciągu komunikacyjnego środkiem Jaru Południowego - od wejścia aż po plac zabaw. Dodatkowo jeżeli byłaby możliwość można podzielić ten chodnik na część dla pieszych i część dla rowerzystów. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego można zasadzić łąki kwietne, aby teren jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Dodatkowo zamontować kosze na psie odchody, które będą wpasowywały się w istniejącą małą architekturę Jaru Południowego. Jar Południowy jako serce Osiedla Gwarków - jest niestety terenem zapomnianym. Stan techniczny ciągu komunikacyjnego wzdłuż Jaru jest w kiepskim stanie. Dodatkowo zasadzenie łąk kwietnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego poprawi wizualnie jar, ale także wpłynie ekologicznie na ten teren. Jar Południowy to teren, który zasługuje na odnowę.

Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zadaniami projektu są:

1) Zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla OSP Jastrzębie Zdrój (w której działa Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza)

Zakup lekkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczego dla OSP Jastrzębie Zdrój, w zamian za wyeksploatowany Volkswagen Transporter (T4) z 1993 r. Pojazd wykonuje zadania transportu ratowników do akcji, na szkolenia i ćwiczenia, pokazy dla mieszkańców, prelekcje, akcje i działania związane z przybywaniem uchodźców wojennych z Ukrainy. Planujemy, by tym pojazdem zacząć udzielać pomocy przedweterynaryjnej małym, dzikim zwierzętom, które zostaną ranne w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń (np. wypadek komunikacyjny).

2) Zakup umundurowania bojowego strażaków z OSP Bzie, OSP Jastrzębie-Górne, OSP Moszczenica, OSP Ruptawa, OSP Szeroka.

Zakup około 60 kompletów umundurowania bojowego strażaków (po 12 szt. na każdą jednostkę OSP oprócz OSP Jastrzębie-Zdrój) trzyczęściowych ubrań specjalnych w kolorze piaskowym, hełmów, kominiarek, butów skórzanych i rękawic. Ubrania specjalne, hełmy, kominiarki, buty, rękawice są potrzebne dla nowych, ale i dotychczas służących strażaków OSP, którym taki sprzęt też się zużywa. OSP prowadzą permanentny nabór na strażaków OSP i istnieje obowiązek wyposażenia druhów, którzy wobec braków takiego sprzętu nie mogliby wyjechać do jakiejkolwiek akcji ratowniczo-gaśniczej.

PUMPTRACK - strefa aktywności dla młodzieży

PUMPTRACK - to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji głównie na rowerze, ale także na deskorolce, rolkach czy hulajnodze. Przeznaczony jest zarówno dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych, jak i całych rodzin na każdym poziomie umiejętności. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca aktywności jednośladem wyłączonego z ruchu ulicznego. Projekt o długości około 180m, zajmujący powierzchnię około 1500m2, zakłada budowę zapętlonego toru rowerowego składającego się z serii odpowiednio rozmieszczonych "górek", dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanych zakrętów z bandami. Pumptrack ani przez moment nie jest płaski. Trening na takim torze polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i intuicyjnych, skoordynowanych ruchów "góra-dół" (tzw. pompowaniu), dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Jazda na pumptracku uczy płynnej jazdy i przyśpieszania, szlifuje technikę wchodzenia w zakręty (bandy) bez zwalniania. Wyrabia ważne nawyki istotne dla jednośladów, takie jak: umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, pracy tułowia i kończyn sprawiając jednocześnie wiele radości. MODA NA PUMPTRACK ogarnia cały świat! Promuje aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zdrowy tryb życia. Popularyzuje jazdę na jednośladach, głównie na rowerze. Młodzież, która będzie miała możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w grupie rówieśniczej poprzez aktywność ruchową będzie mniej podatna na wpływ złowrogich
i demoralizujących środowisk, co ograniczy negatywne zachowania. Młodym mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju należy stworzyć warunki i możliwość do wartościowego spędzania czasu, uprawiania sportu
i integracji.  

PROJEKTY OSIEDLOWE/SOŁECKIE

OSIEDLE ARKI BOŻKA

Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka

Projekt zakłada:

- ustawienie dwóch betonowych stołów do gier typu warcaby i szachy w pobliżu tyrolek oraz  trampolin na utwardzonej powierzchni ok. 20 metrów kwadratowych,

- montaż huśtawki z pergolą przy ciągu pieszym.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na zagospodarowanie skweru wypoczynkowego do gier planszowych wraz z zorganizowaną zielenią np. drzewo, krzewy, kwiaty.

Jaśniej i bezpieczniej

Projekt zakłada montaż latarni ulicznej na szczycie bloku przy ulicy Wrzosowej 12, która zwiększyłaby  bezpieczeństwo pieszych uczęszczających chodnikiem oraz korzystających z parkingu po zmroku
i w porze nocnej.

OSIEDLE BARBARY

Skaczemy do góry – trampoliny

Projekt zakłada: zabudowę trampolin ziemnych, budowa systemu monitoringu oraz wykonanie odpowiedniego i bezpiecznego podłoża. W skład zadania wchodzą następujące elementy: wykonanie projektu, zakup i zabudowa trampolin ziemnych, wykonanie odpowiedniego podłoża i odwodnienia
w miejscu zabudowy trampolin, zabudowa monitoringu. Z trampolin będą mogły korzystać zarówno dzieci jak i dorośli. Obecność strefy odpoczynku aktywizuje i integruje społeczeństwo oraz pozwala połączyć miejsce odpoczynku, zabawy, gier, spędzania wolnego czasu w przyjaznej atmosferze.

Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem

Projekt zakłada wykonanie chodnika wraz z oświetleniem. Przedmiotowy chodnik pozwoli na skomunikowanie dojścia od strony Turystycznej 11 z parkingiem i garażami poprzez budowę chodnika u podnóży schodów zlokalizowanych na skarpie. Może zachodzić konieczność budowy kilku stopni schodów celem pokonania różnic w nachyleniu terenu. Wykonanie chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się ta trasą, szczególnie w porach wieczornych i nocnych - jest to trasa w kierunku parkingu oraz przystanku autobusowego przy ul. Granicznej (spółdzielnia).

Kulodrom (miejsce do gry w petanka)

Projekt zakłada stworzenie miejsca do gry w petanka. Gra w bulle to doskonała rozrywka i sposób na rekreacje nie wymagająca kondycji. Kulodrom stałby się miejscem spotkań dla osób starszych i nie tylko.

Kultura dla Barbary

W ramach zgłoszonego projektu planowana jest promocja Biblioteki i czytelnictwa poprzez organizacje spotkań autorskich, warsztatów i wydarzeń o charakterze plenerowym oraz wydanie materiałów promocyjnych. Wydarzenia te będą odbywać się bezpłatnie i ogólnodostępnie w ww. Bibliotekach.
W ramach projektu planowana jest także rozbudowa zbiorów Biblioteki oraz wzmocnienie ich atrakcyjności, poprzez zakup najnowszych pozycji wydawniczych, gier i zbiorów multimedialnych. Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców Osiedla Barbary, a więc osiedla, na rzecz którego działają Filia nr 4 i nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Organizowane w ramach projektu wydarzenia-spotkania autorskie i warsztaty oraz imprezy o charakterze plenerowym a także zakupione zbiory, wzbogaca ofertę kulturalną adresowaną dla mieszkańców Os. Barbary umożliwiając im szerszy i bezpłatny dostęp do dóbr kultury.

OSIEDLE BOGOCZOWIEC

Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu

Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Bogoczowiec. Zadanie będzie polegało na likwidacji istniejącego chodnika i utwardzeniu terenu w pobliżu bloku 4R-4U. Celem projektu jest poprawa sytuacji parkingowej, z której skorzystają mieszkańcy osiedla Bogoczowiec.

Budowa boiska do gry w kule

W ramach projektu zadania zostanie wykonane boisko do gry w kule o wymiarach 12m x 3m
z obrzeżem betonowym oraz bulodrom z szutrowym utwardzeniem. Wyposażenie boiska stanowić będą 2 ławeczki do odpoczynku, stolik na tablice wyników, kosz na śmieci oraz tablica z zasadami gry
i zasadami bezpieczeństwa. Boisko stanowiłoby uzupełnienie kompleksu sportowego (boisko do piłki nożnej oraz plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu) na niewykorzystanym jeszcze terenie, bezpośrednio przylegającym do boiska piłkarskiego. Projekt boiska do gry w kule ma na celu podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców osiedla.

OSIEDLE GWARKÓW

Zielony zakątek relaksu w Jarze Południowym

Zadanie polegać będzie na zakupie i montażu małej architektury - ławek-huśtawek z zadaszeniem. Jar Południowy jest miejscem rekreacyjnym nie tylko dla Osiedla Gwarków ale i całego miasta. Będzie to dodatkowy element do odpoczynku dla dzieci, dorosłych i seniorów. Huśtawki miałyby stanąć w części Jaru od wejścia przy skrzyżowaniu ulicy Wielkopolskiej i ul. Mazowieckiej przy pomniku.

Park Trampolin w Jarze Południowym

Projekt zakłada montaż trampolin naziemnych w Jarze Południowym. Budowa powinna polegać na wykonaniu grupy trampolin ułożonych jak najbliżej siebie, aby dzieci czy dorośli mogli przemieszczać się z jednej na drugą. Inwestycja ta urozmaici teren rekreacyjny obok placu zabaw i boiska do piłki plażowej.

Coś nowego, kolorowego na placu zabaw w Jarze Południowym

Projekt zakłada zakup nowych elementów zabawowych, nowych ławek i koszy na śmieci na terenie placu zabaw w Jarze Południowym. Dodatkowe elementy urozmaicą plac, a nowe ławki pozwolą na odpoczynek dzieci oraz ich rodziców, którzy będą mogli wygodnie obserwować swoje pociechy. Nowe kosze na śmieci pozwolą na lepsze utrzymanie porządku.

OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE

Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne

Zadanie zakłada zorganizowanie dwóch imprez na wolnym powietrzu w okresie od 01.05.2023 do 30.09.2023 na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne dla społeczności lokalnej. Podczas trwania imprez zorganizowane zostaną różne atrakcje dla dzieci i dorosłych: gry, konkursy i zabawy z animatorami, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP. Przewidziane są również zamki i zjeżdżalnie nadmuchiwane dla dzieci. Zaprezentują się również zespoły ludowe z naszego Osiedla. Należy uwzględnić również oprawę artystyczno-muzyczną z nagłośnieniem. Głównym celem projektu jest organizacja imprez kulturalno-sportowych i festynów ludowych dla mieszkańców Osiedla zarówno dzieci jak i dorosłych. Wspólna zabawa ma na celu integrację mieszkańców osiedla oraz aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu.

Remont chodnika

Zadanie polega na remoncie chodnika, wymianie krawężników, zrobieniu przekładki z kostki brukowej oraz wymianie zniszczonej kostki wzdłuż ul. Pszczyńskiej w rejonie nr 161 do 171. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się pieszych tym chodnikiem.

II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego

W ramach zadania na terenie przy OSP Górne zaplanowano utwardzenie miejsc na 2 namioty piknikowe (2 namioty o wymiarach 10 m x 5 m) oraz dojazd do miejsc postojowych na 5 samochodów. Na terenie placu zostaną zamontowane 2 ławki z koszami na śmieci oraz oświetlenie solarne. Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie miejsca, które pozwoli nam przyjemnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Budowa oświetlenia

Zadanie polega na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bukowej. Zadanie dotyczy projektu i zabudowy nowych słupów oświetleniowych. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa zarówno dla osób pieszych oraz dla poruszających się pojazdami. Przy ul. Bukowej nie ma chodnika ani pobocza. Oświetlenie tego odcinka drogi w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo korzystających z niej mieszkańców.

Utwardzenie drogi przy ul. Sielskiej

Utwardzenie drogi dojazdowej na ul. Sielskiej od ogrodzenia przy ul. Sielskiej 3 do posesji przy ulicy Sielskiej 5c - około 195 za pomocą destruktu drogowego lub betonowego. Ww. droga jest z licznymi wybojami. W okresie wiosennym i jesiennym w miejscu tym powstaje błoto i głębokie kałuże. Oprócz nieestetycznego wyglądu taki stan rzeczy znacznie utrudnia poruszanie się po tym terenie.

OSIEDLE ZDRÓJ

Zdrój bardziej dostępny

Zadanie będzie polegało na zainstalowaniu kostki integracyjnej z wypustkami na trzech przejściach dla pieszych przez ul. 1 Maja, zamontowaniu znaczników Totupoint na sześciu przystankach autobusowych, przy wejściach do Parku Zdrojowego, biblioteki, domu zdrojowego, inhalatorium, toalet w parku i kąpieliska Zdrój, zamontowaniu tabliczek NFC na kąpielisku Zdrój, w bibliotece i domu zdrojowym, zorganizowaniu dwóch szkoleń dla mieszkańców na temat komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza niewidomymi i słabowidzącymi oraz dostępności, Znacznik Totupoint zostanie zainstalowany także przy wejściu na kąpielisko Zdrój, do Parku Zdrojowego oraz kilku budynków usytuowanych w parku: biblioteki, inhalatorium, toalet, domu zdrojowego. Wewnątrz tych budynków wystarczy tańsze rozwiązanie – tabliczki NFC. Informacja na takiej tabliczce jest zamieszczona w brajlu, powiększonym druku wypukłym i kodzie NFC (near field communication). Oprogramowanie zainstalowane w smartfonie pozwala odczytywać głosowo informacje zakodowane w tabliczkach, np. nazwę i numer pomieszczenia. Tabliczki zostaną zamontowane przy punktach ważnych dla użytkowników: toalety, szatnie, bufet, czytelnia, wypożyczalnia książek. Celami projektów są zwiększenie dostępności dzielnicy Zdrój, zwłaszcza dla osób niewidomych i słabowidzących, zwiększenie ich bezpieczeństwa, wzrost świadomości i wiedzy uczestników szkolenia na temat komunikacji z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, rozwiązań na rzecz zwiększania dostępności, pokazanie im, dlaczego dostępność się opłaca, zmniejszenie lęku uczestników szkolenia przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi.

Wymiana chodnika na ulicy Broniewskiego 1-7

Założeniem projektu jest wymiana chodnika przy ul. Broniewskiego 1-7. Chodnik jest zdewastowany i niebezpieczny. Jest spękany i dziurawy co uniemożliwia jazdę po nim wózkiem z dzieckiem lub wózkiem inwalidzkim. Chodzenie po nim osób starszych jest niemożliwe. Nowy chodnik będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla Zdrój i będzie dobrym wizerunkiem naszego miasta.

Ale zabawa! Miejsce zabaw dla małych i dużych

Projekt zakłada zakup urządzeń zarówno w części placu zabaw jak i siłowni do istniejącego już placu rekreacyjnego w Parku za Hotelem Dąbrówka. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano stojak na rowery. Plac ten cieszy się z uwagi na otaczającą zieleń dużą popularnością wśród mieszkańców. Miejsce przyciąga mieszkańców całego miasta, nie tylko Zdroju.

Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada

Zadaniem projektu jest wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców dojeżdżających do bloku i garaży.

Siłownia zewnętrzna - miejsce relaksu, sportu i kształtowania zdrowego trybu życia

Głównym założeniem projektu jest budowa zewnętrznej siłowni przy ul. Staszica. W skład której wchodzić będzie przyrządy do ćwiczeń: orbitek, biegacz, wioślarz, jeździec, wahadło/twister, ławka/prostownik pleców, stacja treningu indywidualnego i grupowego oraz ławka do odpoczynku. To będzie miejsce gdzie mieszkańcy wymienią się doświadczeniami, poznają rówieśników, a przede wszystkim wzmocnią swoje ciało przez ćwiczenia siłowe.

Wymiana oświetlenia (lamp) na osiedlu Zdrój bloki 11 Listopada

Zadaniem projektu jest wymiana starych lamp oświetleniowych na osiedlu i likwidacja bezużytecznych, nie świecących co poprawi bezpieczeństwo na osiedlu. Wymiana tylko na gruntach stanowiących własność Miasta.

OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA

Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb

Zadaniem projektu jest remont chodnika znajdującego się przy budynkach 17A, 17B na osiedlu 1000-Lecia Szeroka.

Położenie dywaniku asfaltowego na os. 1000-lecia

Położenie dywaniku asfaltowego na os. 1000-lecia od ulicy Reja do bloku nr 11 o długości około 120 metrów.

Biblioteka pełna nowości

Zadaniem projektu jest zakup nowych książek (literatury pięknej i popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży) dla MBP Filia nr 10 w Szerokiej. Zakup nowości pozwoli na promocję literatury w środowisku lokalnym, wpłynie na różnorodność, atrakcyjność księgozbioru filii i zachęci do aktywności czytelniczej.

Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe - ilość 20 szt.

Zadaniem projektu jest wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe na „starym” osiedlu 1000-Lecia Szeroka.

SOŁECTWO BZIE

Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu

Zadaniem projektu jest budowa dalszego odcinka chodnika wzdłuż ul Niepodległości od nr 266 zgodnie z istniejącym projektem. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa.

Budowa lapidarium z pozostałości zniszczonego w czasie wojny pomnika

Zadaniem projektu jest budowa lapidarium przy ul. Rostków 7 z pozostałości zniszczonego w czasie wojny pomnika z zagospodarowaniem terenu. Celem projektu jest kultywowanie tradycji i promowanie historii Sołectw.

Wykonanie projektu i oświetlenia ulicy Grzybowej

Zadaniem projektu jest wykonanie projektu oświetlenia i wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza dzieci.

SOŁECTWO MOSZCZENICA

Remont fragmentu Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Zadaniem projektu jest remont fragmentu nawierzchni ulicy znajdującego się przy ul. Komuny Paryskiej. Inną częścią zadania jest przedłużenie linii oświetlenia ulicznego do końca ulicy Komuny Paryskiej. Zły stan nawierzchni przedmiotowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej (liczne ubytki, koleiny) i brak oświetlenia znacznie utrudniają bezpieczne przemieszczanie się w tej części naszej miejscowości.

Wymiana + dołożenie latarni LED

Zadaniem projektu jest wymiana oraz dołożenie nowych latarni LED. Projekt dotyczy zmodernizowania starego oświetlenia na całej ulicy Za Lasem, tj. około 11-12 latarni (500 m).

Remont drogi - nałożenie nawierzchni asfaltowej ul. Swojska i Srebrna

Zadaniem projektu jest remont drogi poprzez nałożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie. W związku z ciągłą rozbudową zabudowań jednorodzinnych w obrębie ulic Swojskiej
i Srebrnej wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców tych ulic. Droga jest łącznikiem sołectwa Moszczenica z osiedlem Złote Łany.

Montaż oświetlenia na istniejących słupach energetycznych

Zadaniem projektu jest montaż oświetlenia na istniejących słupach lub montaż nowych słupów oświetleniowych przy ul. Wiejskiej od numeru 65 do 30. Głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa.

SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA

Oświetlenie ul. Tadeusza Rejtana w całości (1-20) i Hugona Kołłątaja w części (1-29)

Zadaniem projektu jest wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Tadeusza Rejtana (1-20) oraz części ulicy Hugona Kołłątaja (1-29) poprzez instalację oświetlenia ulicznego w postaci (w zależności od możliwości finansowych) tradycyjnych (podłączonych do prądu), solarnych lub hybrydowych lamp. Przy długości ulicy około 1300 metrów zakłada się, że będzie niezbędne zainstalowanie około 18 lamp. W przypadku lamp tradycyjnych niezbędne będzie również opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku lamp solarnych lub hybrydowych nie będzie takiej konieczności. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ww. ulicy, w szczególności dzieci, seniorów, osób spacerujących i rowerzystów. Potrzeba wykonania ww. zadania wydaje się najbardziej konieczna, ponieważ ulica jest trasą turystyczną prowadzącą do Żelaznego Szlaku.

Naprawa drogi w Jastrzębiu-Zdroju ul. Okrzei od numeru 38 C do 40 F - nakładka asfaltowa

Zadaniem projektu jest naprawa drogi poprzez położenie nakładki asfaltowej ponieważ droga ma zły stan techniczny, liczne nierówności, zagłębienia oraz luźną wierzchnią warstwę. W wielu miejscach widać już podbudowę drogi. Podczas deszczu dochodzi do osuwania się położonej nawierzchni. Droga jest niebezpieczna dla pieszych ze względu na liczne nierówności i wystające kamienie z podbudowy drogi.

Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego

Zadaniem projektu jest:

1) zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla wykonywania celów statutowych realizowanych w służbie społeczeństwu przez OSP Ruptawa. Zakup samochodu da możliwość sprawnego i bezpiecznego dotarcia wszędzie, gdzie Straż Pożarna jest potrzebna przy bardzo szerokiej uniwersalności wykorzystania tego pojazdu. Planuje się, żeby nowe auto miało miejsca dla 3 a najlepiej 5 ratowników i miało przestrzeń bagażową na sprzęt niezbędny do udziału w danych akcjach ratowniczych.

2) Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego jako wyposażenia nowego wozu strażackiego dla wykonywania statutowych realizowanych w służbie społeczeństwu przez OSP Ruptawa.

SOŁECTWO SZEROKA

Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E

Zadaniem projektu jest utwardzenie drogi na ul. Powstańców Śląskich 28-28E polegające na zdjęciu podłoża i wykonaniu podbudowy z tłucznia kamienia oraz z nawierzchni z frezu. Poprawi to dostępność i dojazd do posesji.

Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych

Zadanie polega na zakupie i zabudowie tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów: ul. Powstańców Śl. 34-34C, 36, 36 A oraz ul. Gagarina 134A - 134, 136. Zakup tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami oraz ich zabudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków

Zadanie polega na budowie oświetlenia obejmując opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na odcinku około 115 m od ul. Ludowej 7 do wyczerpania środków. Budowa oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo.

Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych

Zadanie polega na zakupie 3 szt. ubrań specjalnych SX 4 Gold, 2 częściowych OPZ oraz jeżeli pozostaną środki zakup rękawic ochronnych dla potrzeb drużyny OSP Szeroka ul. Gagarina 130. Zakup ten jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa drużyny w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, w ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Polecamy