Dla mieszkańca

Harmonogram

Harmonogram procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

 

LP

ETAP

TERMIN

PODMIOT REALIZUJĄCY

I.

Rozpoczęcie procedury JBO / ustalenie

i podanie do publicznej wiadomości kwot
na realizację zadań ogólnomiejskich
i osiedlowych/sołeckich

do 31 stycznia

Prezydent Miasta

II.

Powołanie Zespołu ds. realizacji procedury JBO

luty

Prezydent Miasta

III.

Konferencja inaugurująca procedurę JBO / działania informacyjne

luty

Prezydent Miasta /

Wydział Dialogu Społecznego

IV.

Ogłoszenie naboru projektów zadań

luty

Prezydent Miasta

V.

Zgłaszanie projektów zadań

1-21 marca

Wydział Dialogu Społecznego

VI.

Weryfikacja formalna projektów zadań

22-31 marca

Wydział Dialogu Społecznego

VII.

Zebranie Zespołu ds. realizacji procedury JBO – przekazanie projektów zadań ocenionych pozytywnie pod kątem formalnym do oceny merytorycznej

1-5 kwietnia

Zespół ds. realizacji procedury JBO

VIII.

Weryfikacja merytoryczna projektów zadań

6 kwietnia –

15 maja

wydziały merytoryczne /

jednostki organizacyjne

IX.

Ocena projektów zadań przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

16-21 maja

Biuro Rady Miasta

X.

Publikacja listy projektów zadań

ocenionych pozytywnie i negatywnie

22-31 maja

Prezydent Miasta

XI.

Zgłaszanie protestów/

wycofywanie projektów zadań

do 7 dni od dnia publikacji listy

z pkt X

Wydział Dialogu Społecznego

XII.

Odpowiedzi na protesty

do 7 dni od dnia wpłynięcia protestu

Prezydent Miasta

XIII.

Publikacja listy projektów zadań zaopiniowanych pozytywnie do realizacji / poddanych pod głosowanie

czerwiec

Wydział Dialogu Społecznego

XIV.

Głosowanie nad projektami zadań (tradycyjnie, elektronicznie)

czerwiec-lipiec

Wydział Dialogu Społecznego / zarządy osiedli / rady sołeckie / jednostki organizacyjne miasta

XV.

Publikacja ostatecznej listy zadań

do realizacji w ramach JBO

lipiec

Prezydent Miasta

XVI.

Przekazanie informacji o projektach zadań wskazanych do realizacji wydziałom merytorycznym / jednostkom organizacyjnym / jednostkom pomocniczym

lipiec

Wydział Dialogu Społecznego

Polecamy