Strefa mieszkańca

Kontakt

Na wszelkie pytania związane z procedurą Budżetu Obywatelskiego odpowiedzi udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego:                                                                                                

Naczelnik Barbara Więckowska 324785349                                                                                                                                                                                                                                             

Aneta Czarnocka-Kanik 324785347                                                                                                                                                                                                                                                            

Patrycja Matacz
324785347

W sprawach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego informacji udziela inspektor Wydziału Architektury
Karina Lewkowicz
324785119

W sprawach projektów związanych z edukacją informacji udziela podinspektor Wydziału Edukacji                                                                                                                                                             
Martyna Różańska
324785348

W sprawach projektów inwestycyjnych informacji udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Sekretariat
324785170

W sprawach projektów związanych z gospodarką komunalną informacji udziela kierownik  Wydziału Gospodarki Komunalnej
Jolanta Szweda
tel. 32 47 85 388

Polecamy