Dla mieszkańca

Artykuły

Pytania najczęściej zadawane przez mieszkańców na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb", nr XI/2013
 


Nadeszła rewolucja śmieciowa

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb" nr IX/2013
 


Wśród odpadów powstających w naszych domach około 1% to odpady niebezpieczne.

Należą do nich m.in.: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Takich odpadów nie wolno mieszać ze „zwykłymi” odpadami komunalnymi. Odpady te zawierają wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb", nr VI/2013
 


Gospodarka odpadami

Każdego dnia możemy wpływać na ilość wytwarzanych odpadów oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem każdego mieszkańca jest selektywne zbieranie odpadów. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy tylko doprecyzowuje zapisy ustawy m.in. w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb" nr V/2013
 


DEKLARACJA o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój zostaną objęte nieruchomości zamieszkałe (nieruchomości, na których zamieszkuje przynajmniej jedna osoba) oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (nieruchomości służące działalności użytkowej, gospodarczej, społecznej lub publicznej).

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb" nr III/2013
 


Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych zostaną objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe (nieruchomości służące działalności użytkowej, na których powstają odpady komunalne). Co to jednak oznacza dla właściciela nieruchomości i dla gminy?

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb" nr II/2013
 


Segregacja odpadów

„Czy warto segregować? Jakie poziomy musi osiągnąć gmina w 2012 roku, aby uniknąć kary pieniężnej?”  

Trochę historii…

Pierwsze próby segregacji odpadów komunalnych podjęto na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2001 roku poprzez zorganizowanie odbioru surowców wtórnych z nieruchomości jednorodzinnych. Surowce były i nadal są segregowane przez ich mieszkańców w kolorowych workach z LDPE. W 2002 roku UM 

zakupił specjalistyczne pojemniki o pojemności 1500 l, które w większości rozstawiono na osiedlach mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego.

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb" nr XII/2012
 


Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Jak było, jak będzie…

W świetle przepisów akcesyjnych wynikających z członkostwa w UE, Polska zobowiązana jest do ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, a co za tym idzie zwiększenia odzysku poprzez selektywną ich zbiórkę. Dotychczasowy stan gospodarki odpadami w Polsce, zdaniem UE, nie zdawał egzaminu.

Miesięcznik Informacyjny "Jastrząb", nr I/2013
 

Polecamy