Dla mieszkańca

"Gmina z Dobrą Energią"

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. Projekt będzie realizowany w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy którzy zainwestują w odnawialne źródła energii.

Strona internetowa projektu

Spotkania z mieszkańcami

Polecamy