Dla mieszkańca

"Mój prąd"

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Mój prąd - strona internetowa programu

Mój prąd - jak otrzymać dofinansowanie?

Polecamy