Dla mieszkańca

Głosowanie - archiwum

Archiwum: Głosowanie 2021

30 czerwca zakończyło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.  Mieszkańcy siedmiu jednostek pomocniczych oddali głosy zarówno internetowo jak i w tradycyjny sposób.

W sołectwie Bzie zrealizowane zostanie zadanie ”Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej”, które mieszkańcy wybrali 286 głosami.

Mieszkańcy osiedla Chrobrego zdecydowali, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zrealizowane ma zostać zadanie „Naprawa oświetlenia ulicznego", na który to projekt głos oddało 61 mieszkańców osiedla Chrobrego.

Na osiedlu Gwarków zrealizowane zostaną aż 3 projekty. Mowa o zadaniach „Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym”, „Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków”.

Jeśli chodzi o osiedle Jastrzębie Górne i Dolne, to również tutaj do realizacji trafią aż 3 zadania. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego będą to: „Zakup zestawów komputerowych”, „Budowa oświetlenia” oraz „Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji”.

W sołectwie Moszczenica postawiono na projekty „Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia” oraz „Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawskiej”.

W przypadku sołectwa Ruptawa-Cisówka zwyciężył projekt „Droga - turystyczne przejście graniczne Ruptawa”.

Na osiedlu Zofiówka natomiast z ilością 97 głosów, zwyciężył projekt „Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16”.

Obie formy głosowania cieszyły się zainteresowaniem. W sumie oddano ponad 1500 ważnych głosów.

SOŁECTWO BZIE

OSIEDLE CHROBREGO

OSIEDLE GWARKÓW

OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE

SOŁECTWO MOSZCZENICA

SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA

OSIEDLE ZOFIÓWKA

Po raz pierwszy jastrzębianie o projektach do Budżetu Obywatelskiego zdecydują między innymi poprzez głosowanie internetowe.

Już od 19 czerwca (piątek) do 30 czerwca można głosować w tych jednostkach pomocniczych w których konieczny będzie wybór projektów. 

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

Przypominamy, że głosować mogą jedynie mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli, na projekty z terenu swojej jednostki pomocniczej. W tym roku do glosowań przystąpić będą mogli mieszkańcy sołectw: Bzie, Moszczenica oraz Ruptawa-Cisowka, oraz osiedli Chrobrego, Gwarków, Jastrzębie Górne i Dolne i Zofiówka.

W przypadku głosowania internetowego konieczny będzie adres e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny. Co ważne, z jednego adresu mailowego może paść tylko jeden głos. Jeśli więc w gospodarstwie domowym jest kilka osób, to każda powinna mieć swój adres e-mailowy.

Jeśli jednak do kogoś nie przemawia głosowanie internetowe, można skorzystać z tradycyjnej, papierowej karty do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny wystawionej w terminie od 19 do 30 czerwca przed Urzędem Miasta, w godzinach jego pracy.
Karty dedykowane konkretnym jednostkom pomocniczym będą dostępne w Urzędzie Miasta, na stronie:

DOKUMENTY DO POBRANIA oraz w konkretnych terminach w siedzibach zarządów osiedli i rad sołeckich.

Polecamy