Strefa mieszkańca

Kalendarz wydarzeń

Profilaktyka i prewencja w sytuacji, gdy coraz realniejsze staje się zarażenie koronawirusem jest najlepszym rozwiązaniem. Mając na uwadze informacje przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego czasowo zostały odwołane wszystkie wydarzenia organizowane przez miasto oraz podległe instytucje.


Polecamy