Dla mieszkańca

Strefa płatnego parkowania

Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój strefa płatnego parkowania obowiązuje w pasie drogowym następujących ulic:

  • 1 Maja
  • Słonecznej w rejonie ronda ulic: Słoneczna, 1 Maja, 11 Listopada, Zdrojowa
  • Witczaka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja.

Opłaty

  • 1,00 zł za pół godziny parkowania
  • 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania
  • 2,20 zł za drugą godzinę parkowania
  • 2,50 zł za trzecią godzinę parkowania
  • 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

Zwolnienia

Zerową stawka opłaty za parkowanie dotyczy:

  • oznakowanych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
  • pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie

Opłata za wydanie  karty parkingowej pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie w wysokości 20,00 zł. Termin obowiązywania: okres jednego roku od dnia jej wystawienia.

Szczegółowe informacje

Strefy parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój określa uchwała Nr XVII.154.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku - kliknij/przeczytaj.

Polecamy