Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój strefa płatnego parkowania obowiązuje w pasie drogowym następujących ulic:

 • 1 Maja
 • Słonecznej w rejonie ronda ulic: Słoneczna, 1 Maja, 11 Listopada, Zdrojowa
 • Witczaka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja.

Abonament miesięczny za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 150,00 zł.

Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania określonych w § 2 pobiera się opłatę dodatkową, płatną w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że:

 • opłata wynosi 50,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do siedmiu dni od wystawienia wezwania do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie;
 • opłata wynosi 100,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie siedmiu dni od wystawienia wezwania do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie;

Opłaty

 • 1,00 zł za pół godziny parkowania
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania
 • 2,20 zł za drugą godzinę parkowania
 • 2,50 zł za trzecią godzinę parkowania
 • 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

Zwolnienia

Zerową stawka opłaty za parkowanie dotyczy:

 • oznakowanych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
 • pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie

Opłata za wydanie karty parkingowej pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie w wysokości 50,00 zł. Termin obowiązywania: okres jednego roku od dnia jej wystawienia.

Szczegółowe informacje

Strefy parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój określa uchwała Nr XIII.162.2021 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2021 roku.