Dla mieszkańca

Ankiety

Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój 2020

W związku z trwającym konkursem pn.”Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój 2020” każdy mieszkaniec Miasta może zagłosować na jedną wybraną przez siebie pracę konkursową. Praca, która zdobędzie najwięcej głosów otrzyma nagrodę internautów, a autor zostanie zaproszony na Galę Artystów, która odbędzie się 28 listopada o godzinie 14:00 w Kinie Centrum Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Głosowanie trwa od 27 października do 19 listopada.  Zapraszamy do głosowania. Przedsięwzięcie „Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój 2020” finansowane jest ze środków Fundacji JSW.

Wypełnij ankietę

 


Wybierz nazwę ronda

 

Dobiegają końca prace związane z budową ronda w ciągu ulic: alei Piłsudskiego, Granicznej i Północnej – niezwykle ważnego, bo usytuowanego na wjeździe do miasta i łączącego jego główne arterie. A wraz z tym pojawiło się kilka propozycji dotyczących tego, jak powinno zostać nazwane nowe rondo. Dlatego też władze miasta postanowiły oddać decyzję w tej sprawie w ręce mieszkańców. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, którzy w dniu ich rozpoczęcia ukończyli 16. rok życia.

W przestrzeni miasta nazwy poszczególnych obiektów powinny jak najpełniej współgrać z najbliższym otoczeniem. W przypadku ronda niezwykle istotne jest to, że  znajduje się ono przy alei Piłsudskiego. W tym ciągu komunikacyjnym wszystkie nazwy ulic czy rond związane są z postaciami wpisującymi się w swoisty „nurt wolnościowy” (m. in. rondo im. gen. Władysława Sikorskiego czy aleja Jana Pawła II). Stąd też propozycja, by nowe rodno nosiło miano Powstańców Śląskich – włączając się w tę samą konwencję i zachowując spójność z pozostałymi nazwami, znajdującymi się na tej trasie. Idąc tym tokiem, będziemy proponować  zmianę nazwy Ronda Centralnego na Rondo Porozumienia Jastrzębskiego,  dzięki czemu otrzymamy jednolity i konsekwentny układ, oparty o nazewnictwo związane z „wolnościową” historią naszego miasta.

Nazwanie ronda mianem Powstańców Śląskich to odpowiedź na propozycję Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, by rondo nosiło imię Ludwika Piechoczka – działacza plebiscytowego, dowódcę powstańczego we wszystkich Powstaniach Śląskich, posła do Sejmu Śląskiego i Sejmu RP, zamordowanego w Auschwitz.  Bardziej ogólna nazwa  wynika z faktu, że Ludwik Piechoczek nie jest jedynym jastrzębianinem, biorącym udział w Powstaniach Śląskich.

Padły również inne propozycje – np. Jana Nepomucena, Nadziei i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą zatem wybierać między następującymi  nazwami:
- Rondo im. Powstańców Śląskich, którego nazwa upamiętnia walkę jastrzębian o polskość Śląska, wpisując się przy tym w  kontekst pozostałych patronów ulic, znajdujących się w tym ciągu komunikacyjnym

 - zaproponowane przez Zarząd Osiedla Morcinka rondo im. św. Jana Nepomucena. Propozycja ta argumentowana jest  m.in. XX rocznicą uczynienia św. Jana Nepomucena patronem Jastrzębia, a także tym, że w pobliskiej  lokalizacji w latach 70. ubiegłego stulecia znajdowała się kapliczka z figurą Świętego, przy której tłumy mieszkańców gromadziły się na nabożeństwach

-  zgłoszone przez sześcioosobowy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które ma uhonorować trzydziestoletnią działalność tej organizacji. Komitet zwrócił uwagę na unikalne zaangażowanie społeczne, wywołane działalnością Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 września wpłynął do Rady Miasta projekt uchwały w tej sprawie autorstwa Komitetu

- Rondo Nadziei zaproponowane przez Tomasza Marona w formie petycji. Ma to być  forma upamiętnienia rocznic doniosłych wydarzeń, które niosły nadzieję poprzednim pokoleniom i powinny dawać wiarę w przyszłość ponad podziałami, takich jak: 40. rocznica Porozumienia Jastrzębskiego, 160. rocznica pierwszego sezonu leczniczego w dawnym uzdrowisku, 100. rocznica III powstania śląskiego.

Wypełnij ankietę

Polecamy