Dla mieszkańca

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji

Od 24 do 26 listopada 2021 roku prowadzone są konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji. Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta (...)

Od 18 do 23 listopada 2021 roku prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta (...). Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Od 18 do 23 listopada 2021 roku prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 9 do 16 listopada 2021 roku prowadzone są konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2035

Od 8 do 22 listopada 2021 roku prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2035. Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Polecamy