Strefa mieszkańca

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 - 2025

Od 15 do 19 stycznia 2021 r. trwają konsultacje projektu uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 - 2025.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Chlebowej.

Od 7 do 14 stycznia 2021 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Chlebowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi gminnej ulicy Chlebowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli

Od 5 do 11 stycznia 2021 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawieustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 


Konsultacje kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

Od 4 do 11 stycznia 2021 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Polecamy