Strefa mieszkańca

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do wniesienia raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, przypadającego na dzień 30 września 2020 r.

Od 10 do 17 lipca 2020 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do wniesienia raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, przypadającego na dzień 30 września 2020 r.


Polecamy