Strefa mieszkańca

Konsultacje społeczne


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030.

Czas trwania konsultacji: 30 stycznia - 14 lutego 2020 roku

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Załącznik do konsultowanego projektu uchwały - Aktualizacja Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030

Polecamy