Strefa mieszkańca

Nagrody

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury ustanawiane są raz w roku

Warunki i tryb ich przyznawania określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr I.2.2012 r. z dnia 26 stycznia 2012 r. - przeczytaj

Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne podmioty zajmujące się organizowaniem
i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
pokój 205, 206 budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 241, tel. 32 47 85 335

Polecamy