Dla mieszkańca

Rada Kultury

Jastrzębska Rada Kultury pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz współpracuje ze środowiskiem w zakresie kultury i edukacji. Członkowie Rady zostali powołani przez prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje, środowiska i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury i edukacji.

Zadania rady

 • opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji
 • opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury
 • opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury
 • opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej
 • opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych
 • inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Jastrzębie-Zdrój
 • inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury 
 • analiza sytuacji społecznej i gospodarczej oraz regionu w kontekście zapisów dokumentów strategicznych i programów pomocowych UE oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne
 • wspieranie pomysłów podejmowanych w ramach programów miejskich realizujących cele strategiczne
 • budowa współpracy środowiska kulturalnego i wymiana najlepszych praktyk

Skład rady

 1. Robert Bareja - Przewodniczący
 2. Janina Bogusz-Wiśniewska
 3. Agnieszka Cichoń
 4. Paweł Jagodziński
 5. Marian Jarosz
 6. Joachim Paczyński
 7. Marek Wróbel

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Naczelnik wydziału:
Ewa Gutowska
tel. 32 4785 151
e-mail: egutowska@remove-this.um.jastrzebie.pl

Polecamy