Strefa mieszkańca

Rada Kultury

Jastrzębska Rada Kultury pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz współpracuje ze środowiskiem w zakresie kultury i edukacji. Członkowie Rady zostali powołani przez prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje, środowiska i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury i edukacji.

Zadania rady

  • opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji
  • opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury
  • opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury
  • opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej
  • opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych
  • inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Jastrzębie-Zdrój
  • inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury 
  • analiza sytuacji społecznej i gospodarczej oraz regionu w kontekście zapisów dokumentów strategicznych i programów pomocowych UE oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne
  • wspieranie pomysłów podejmowanych w ramach programów miejskich realizujących cele strategiczne
  • budowa współpracy środowiska kulturalnego i wymiana najlepszych praktyk

Skład rady

1. Robert Bareja- Przewodniczący
2. Przemysław Frysz
3. Agnieszka Cichoń
4. Przemysław Strączek
5. Mariusz Cholajda
6. Ewa Maduzia
7. Andrzej Ślakowski
8. Marek Cypryś
9. Paulina Goranov
10. Aldona Ślusarz
11. Marian Jarosz

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Naczelnik wydziału:
Ewa Gutowska
tel. 32 4785 151
e-mail: egutowska@remove-this.um.jastrzebie.pl

Polecamy