Dla mieszkańca

Akty prawne

Uchwały

Uchwała Nr XVI.116.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

UCHWAŁA NR XXII.163.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.11.2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

UCHWAŁA NR XVI.123.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.08.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i Uchwałę nr VIII.50.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA NR VIII.50.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.03.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała NR XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27.10.2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA NR XI.81.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII.129.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2014r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

UCHWAŁA Nr VII.45.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/129/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.129.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2014r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

UCHWAŁA NR LXIII/790/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Regulamin działania Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Sprawozdania z realizacji rocznych programów

Polecamy