Strefa mieszkańca

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP)

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP)
ul. Wrzosowa 12A
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 19 555, (Referat Organizacji Pozarządowych 32 47 85 135),

adres e-mail:
cop@remove-this.um.jastrzebie.pl
organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Centrum jest nieczynne do odwołania.

Celem Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie Jastrzębia-Zdroju w ich działalności statutowej na rzecz mieszkańców miasta, poprzez:

  • udostępnienie pomieszczenia na spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, wernisaże, akcje społeczne, itp.,
  • prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnienie adresu JCOP do korespondencji,
  • udostępnienie sprzętu biurowego: komputera, drukarki, możliwość korzystania z Internetu i inne,
  • poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów, spotkań,
  • udostępnienie publikacji i materiałów związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
  • prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe,
  • promowanie organizacji pozarządowych i wolontariatu,
  • inne działania w ramach współpracy Miasta z jastrzębskim sektorem pozarządowym.

Organizacje pozarządowe zainteresowane korzystaniem z zasobów Centrum zobowiązane
są do podpisania porozumienia. W tym zakresie należy złożyć do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych stosowne dokumenty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, tj.:

  • zapotrzebowanie na świadczenia Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • porozumienie (nie wypełniamy nr porozumienia i daty podpisania).

Komplet dokumentów składamy w trzech egzemplarzach.

Rozpatrzenie zapada w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Centrum określa regulamin.

Pliki do pobrania:

Polecamy