Strefa mieszkańca

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Kontakt: rdpp@jastrzebie.pl

Została utworzona Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój na trzyletnią kadencję w składzie:

I. Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wskazani przez Prezydenta Miasta

1) Stanisław Faber - Wydział Edukacji,
2) Mariusz Rogala - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
4) Ewa Gutowska - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

II. Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybrani przez Radę Miasta

1) Urszula Sobik,
2) Andrzej Matusiak.

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach

1) Grzegorz Mosoń - Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój - sekretarz Rady,
2) Andrzej Kinasiewicz - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
3) Zbigniew Miłoś - Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie,
4) Renata Sołtysik - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” - wiceprzewodnicząca Rady,
5) Marian Jarosz - Stowarzyszenie „EBI Association”,
6) Barbara Hertel - Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju - przewodnicząca Rady,
7) Marian Górny - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
8) Stanisław Haśkiewicz - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.pl” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
9) Izabela Kałuża - Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Moszczenica,
10) Elżbieta Kordiak - Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,
11) Agnieszka Kuta - Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju,
12) Danuta Jarczok - Stowarzyszenie „Jestem sobą więc tańczę”.

Protokół z wyborów do Rady

Zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie w sprawie zmian

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 20 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie z 13 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój ze zmianami.

 


Protokół z I posiedzenia

Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego

Uchwała Nr 3/2018 w sprawie wyboru Sekretarza

Uchwała Nr 4/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy


Protokół z II posiedzenia


Protokół z III posiedzenia


Protokół z IV posiedzenia

Uchwała Nr 5/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdzania z realizacji Rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Wniosek członka Rady Pożytku Publicznego Miasta Jastrzebie-Zdrój w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi


Protokół z V posiedzenia


Protokół z VI posiedzenia


Protokoł z VII posiedzenia


Protokół z VIII posiedzenia

Uchwała Nr 6/2019


Protokół z IX posiedzenia

Protokół z IX posiedzenia


Protokół z X posiedzenia


Protokół z XI posiedzenia

Uchwała Nr 7/2020


Polecamy