Strefa mieszkańca

Stypendia

Uczniowie szczególnie uzdolnieni osiągający wysokie wyniki w nauce bądz szczególne osiągniecia naukowe mogą liczyć na wsparcie materialne ze strony miasta w ramach Programu stypendialnego Miasta Jastrzebie-Zdrój.

Szczegółowy tryb i zasady przyznawania określa uchwała Rady Miasta z dnia 24 maja 2018 r. - zapoznaj się z jej treścią

Informacji o stypedniach udziela Wydział Edukacji tut. urzedu.

tel. 32 4785 206,
fax. 32 4785 140
e-mail: ed@remove-this.um.jastrzebie.pl

Polecamy