Dla mieszkańca

Stypendia

Uczniowie szczególnie uzdolnieni osiągający wysokie wyniki w nauce bądź szczególne osiągniecia naukowe mogą liczyć na wsparcie materialne ze strony miasta w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Szczegółowy tryb i zasady przyznawania określa uchwała Rady Miasta z 26 marca 2020 r. Uchwałę można znaleźć tutaj.

Informacji o stypedniach udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

tel. 32 4785 206,
fax. 32 4785 140
e-mail: ed@remove-this.um.jastrzebie.pl

Polecamy