Dla mieszkańca

Realizowane zadania

Zadania z Funduszu Sołeckiego 2021

Sołectwo Borynia     

 1. Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) – 56 325,90 zł         

Sołectwo Bzie

 1. Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw położony przy SP nr 15 w Bziu
 2. Organizacja festynów – 8 000,00 zł
 3. Zakup stojaków i pokrowców na kolumny – 5 000,00 zł
 4. Zakup  ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego – 3 000,00 zł
 5. Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych – 12 000,00 zł
 6. Zakup strojów ludowych dla KGW – 10 000,00 zł
 7. Zakup namiotu festynowego – 7 000,00 zł

Sołectwo Moszczenica           

 1. Budowa oświetlenia traktu pieszego od ulicy Kościelnej do rzeki Szotkówki – 47 000,00 zł
 2. Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urządzenia i sprzęt gastronomiczny – 3 525,90 zł
 3. Uroczystości kulturalno-promocyjne „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Festyn Rodzinny – Biesiada” - 5 800,00zł

Sołectwo Ruptawa-Cisówka       

 1. Remont wiaty (-zabudowa drewnianej ściany szczytowej oraz ściany tylnej wiaty, - malowanie barku oraz drewnianej przebieralni obok sceny, - położenie kostki brukowej wraz z podbudową pomiędzy sceną a przebieralnią oraz pomiędzy wiatą a przebieralnią) – 51 825, 90 zł
 2. Zakup grilla elektrycznego z akcesoriami – 4 500,00 zł

Sołectwo Skrzeczkowice      

 1. Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta  (w ramach posiadanych środków) – 56 213,25 zł

Sołectwo Szeroka     

 1. Zagospodarowanie terenu przy „starej szkole” SP nr 18 ul. Fredry 20 – 50 000,00 zł
 2. Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka – 6 325,90 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego 2020

Sołectwo Borynia     

 1. Zakup namiotu z nadrukiem: 12,6 m x 21,7 m z trzema masztami w kolorze białym, wersja scena – kwota 18 565,62 zł
 2. Utwardzenie terenu przy wejściu do Domu Sołeckiego (prawa strona) wraz z przesadzeniami tui oraz zabudową skrzynki energetycznej na elewacji Domu Sołeckiego – kwota 10 000,00 zł
 3. Remont ul. Myśliwskiej w ramach posiadanych środków – kwota 21 272,28 zł

Sołectwo Bzie

 1. Zakup podestów scenicznych  – kwota  25 000,00 zł
 2. Zakup siatki zabezpieczającej na boisku SP nr 15 w Bziu  – kwota  1 300,00 zł
 3. Zakup i montaż gier podwórkowych na plac zabaw przy SP nr 15 w Bziu  – kwota 4 700,00 zł
 4. Zakup instrumentów – kwota  5 000,00 zł
 5. Zakup i montaż elementów placu zabaw przy filii PP nr 11 w Bziu – kwota 13 837,90 zł

Sołectwo Moszczenica           

 1. Zakup zastawy stołowej, warnika i termosów – kwota 1 200,00 zł
 2. Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP w Moszczenicy – kwota 6 800,00 zł
 3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej od nr. 3479/73 do 1795/74 – kwota 41 837,90 zł 

Sołectwo Ruptawa-Cisówka                 

 1. Budowa oświetlenia ulicy Długosza od ulicy Matejki do ulicy Glinianej – kwota  49 837,90 zł

Sołectwo Skrzeczkowice      

 1. Remont ul. Myśliwskiej w ramach posiadanych środków – kwota 49 837,90 zł

Sołectwo Szeroka     

 1. Remont chodnika na ul. Fredry od nr. 20 do wyczerpania środków – kwota 19 400 zł
 2. Wykonanie podstawy, zakup oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Powstańców Śląskich (przystanek Boczna) –  kwota 15 000,00 zł
 3. Zakup i wymiana opraw LED w lampach oświetlenia ulicznego– kwota 3 100,00 zł
 4. Zakup 2 toalet przenośnych i materiałów z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej do obsługi imprez sportowych i kulturalnych – kwota 9 037,90 zł
 5. Zakup pokrowców na krzesła do OSP – kwota 3 300,00 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego 2019

Sołectwo Borynia

 1. Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki – strona lewa, kontynuacja w kierunku ul. Powstańców Śląskich – kwota 47 786,60 zł

Sołectwo Bzie

 1. Zakup namiotu 8x4m z obciążnikami- kwota 7 500,00 zł
 2. Zakup i montaż szafy elektrycznej - kwota 4 000,00 zł
 3. Zakup krzeseł i stołów konferencyjnych- kwota 10 000,00 zł
 4. Zakup oświetlenia  i wyposażenia scenicznego, rozbudowa sceny – kwota 13 000,00 zł
 5. Organizacja festynu sołeckiego – kwota 5 000,00 zł
 6. Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy MOK – kwota 3 286,60 zł
 7. Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu – kwota 5 000,00 zł

Sołectwo Moszczenica

 1. Zakup zestawu urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9 – kwota 47 786,60 zł

Sołectwo Ruptawa-Cisówka

 1. Zakup dwóch namiotów dla sołectwa – kwota 6 786,60 zł
 2. Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Ruptawa-Cisówka w celu organizowania imprez sportowych – kwota 14 000,00 zł
 3. Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP – kwota 14 000,00 zł
 4. Zakup strojów dla chóru Belcanto – kwota 13 000,00 zł

Sołectwo Skrzeczkowice

 1. Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki – strona lewa, kontynuacja w kierunku ul. Powstańców Śląskich- kwota 47 547,67 zł

Sołectwa Szeroka

 1. Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich od miejsca zakończenia remontu w 2018r w stronę Żor – kwota 10 000,00 zł
 2. Remont chodnika ul. Aleksandra Fredry od miejsca zakończenia remontu w roku 2018 do wyczerpania środków – kwota 31 486,60 zł
 3. Impreza okolicznościowa – obchody 35-lecia Zespołu Niezapominajki – kwota 2 500,00 zł
 4. Impreza okolicznościowa – Szerockie rozpoczęcie lata – kwota 3 000,00 zł
 5. Zakup lustra na wyjeździe z drogi ul. Powstańców Śląskich od Nr 46-50C – kwota 800,00 zł
Polecamy