Dla mieszkańca

Prezydent Miasta

Anna Hetman ur. 24.07.1962 roku. Mężatka, ma dwóch synów. Jest magistrem pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, logopedą i terapeutą. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji. Od 23 lat jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jako nauczyciel, a od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju. Wielokrotnie była nagradzana m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. W 2014 roku uzyskała honorowy tytuł profesora oświaty – najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Anna Hetman kształci młode kadry pedagogiczne na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Publikuje dla środowisk związanych z oświatą.

W kadencji 2010-2014 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. W Sejmiku pracowała w Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, Doraźnej Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Doraźnej Komisji „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Jest członkiem Parafialnej Rady Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz działaczką wielu organizacji pozarządowych.

Polecamy