Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Powstał regulamin przyznawania Patronatów Prezydenta Miasta. Regulamin określa zasady jakimi trzeba się kierować by taki patronat został przyznany.

Patronat może być przyznany wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub ogólnomiejskie oraz istotne, pozytywne znaczenie dla promocji Miasta, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 oraz innymi dokumentami określającymi cele promocyjne miasta.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora.

Zarządzenie w sprawie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój:


Patronat Prezydenta Miasta


Honorowy patronat Prezydenta Miasta