Dla mieszkańca

Urząd Miasta

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala Urzędu Miasta tel. 32 4785 100
Fax 32 471 7070
e-mail: miasto@remove-this.um.jastrzebie.pl
Informacja Urzędu Miasta  tel. 32 4785 211

adres ePuap: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa – od 7.30-15.30
czwartek – od 7.30 do 17.00
piątek – od 7.30 do 14.00

Sala Obsługi Interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa – od 7.30-15.00
czwartek – od 7.30 do 17.00
piątek – od 7.30 do 14.00

Internetowe umawianie wizyt w urzędzie.

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20 A
tel. 32 440 23 81

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa – od 7.30 do 13.00
czwartek – od 12.00 do 17.00
piątek – od 7.30 do 13.00

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Zielona 20 B
tel. 32 4717 488

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Terenowe Biuro Paszportowe
Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy – od godz. 7.30 do 15.00,
czwartek – od godz. 7.30 do 17.00,
piątek – od godz. 7.30 do 14.00.

tel. 32 4785 375, 32 4785 375


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Katarzyna Wołczańska, naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl.


Numery kont bankowych:

Wpłaty z tytułu:
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych na konto indywidualne podane w decyzji podatkowej. Osoby prawne o numerze indywidualnym konta bankowego informowane są odrębnym pismem.

Wpłaty z tytułu:
podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

Rachunek bankowy:
96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Wpłaty z tytułu:
wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek bankowy:
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003


Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu
6332216615

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej
PL 6332216615

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
6330011932

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej
PL 6330011932
REGON: 000523689

Polecamy