Dla mieszkańca

Sołectwa i osiedla

Sołectwo Moszczenica

Wanda Pawliczek - sołtys
Jolanta Szyszka - członek rady sołeckiej
Stanisław Konieczny - członek rady sołeckiej
Eugeniusz Kuś - członek rady sołeckiej
Ryszard Leszczyński - członek rady sołeckiej
Jacek Pawliczek - członek rady sołeckiej
Sławomir Skrzeszewski - członek rady sołeckiej

Siedziba rady sołeckiej: ul. Komuny Paryskiej 14
Dyżury sołtysa: wtorki i środy w godz. 09:00 - 11:00
Adres e-mail: moszczenica@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 3364 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 803 ha

Sołectwo Ruptawa-Cisówka

Dorota Ledwoń - sołtys
Halina Cebula - członek rady sołeckiej
Małgorzata Domek - członek rady sołeckiej
Aleksandra Fabisz-Zblewska - członek rady sołeckiej
Damian Gałuszka - członek rady sołeckiej
Teresa Salamon - członek rady sołeckiej
Jacek Waleczek - członek rady sołeckiej
Bolesław Waltar - członek rady sołeckiej

Siedziba rady sołeckiej: Dom Sołecki, ul. Cieszyńska 101
Dyżury sołtysa: wtorki w godz. 8:30 - 10:00 i piątki w godz. 17:00 - 18:30
Adres e-mail: ruptawa@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 4355 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 1522,51 ha

Sołectwo Skrzeczkowice

Dawid Fojt - sołtys
Piotr Cempa - członek rady sołeckiej
Tomasz Kapek - członek rady sołeckiej
Franciszek Kuchta - członek rady sołeckiej
Henryk Lubszczyk - członek rady sołeckiej
Anna Pieter - członek rady sołeckiej

Siedziba rady sołeckiej: Dom Sołecki, ul. Gajowa 11 A
Dyżury sołtysa: pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 17:00 - 18:00 
Adres e-mail: skrzeczkowice@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 819 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 320 ha

Sołectwo Borynia

Jarosław Fojt - sołtys
Anna Cempa - członek rady sołeckiej
Iwona Gorans - członek rady sołeckiej
Krzysztof Kaczmarek - członek rady sołeckiej
Mariusz Krymiec - członek rady sołeckiej
Janusz Kwoska - członek rady sołeckiej
Herbert Piksa - członek rady sołeckiej
Adrian Weisman - członek rady sołeckiej

Siedziba rady sołeckiej: Dom Sołecki, Gajowa 11 A
Dyżury sołtysa: pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 17:00 -18:00 
Adres e-mail: borynia@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 2023 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 822,92 ha

Sołectwo Bzie

Michał Urgoł - sołtys
Józef Adamczyk - członek rady sołeckiej
Stanisław Bazgier - członek rady sołeckiej
Jolanta Domaradzka - członek rady sołeckiej
Bogdan Lipina - członek rady sołeckiej
Daniela Miech - członek rady sołeckiej
Jan Pukowiec - członek rady sołeckiej
Teresa Sztymon - członek rady sołeckiej

Siedziba rady sołeckiej: Dom Sołecki, ul. Rostków 7
Dyżury Sołtysa: ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00
Telefon kontaktowy: 501 730 899
Adres e-mail: bzie@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 4097 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 1728,73 ha

Sołectwo Szeroka

Antoni Weissmann - sołtys
Kamil Filipowski - członek Rady Sołeckiej
Leon Piksa - członek Rady Sołeckiej
Krzysztof Reschke - członek Rady Sołeckiej
Renata Sułkowska - członek Rady Sołeckiej
Eugeniusz Kopczyński - członek Rady Sołeckiej

Siedziba Rady Sołeckiej - ul. Gagarina 116
Dyżur sołtysa: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9.00-10:00
Adres e-mail:  szeroka@jastrzebie.pl
Telefon: 505 345 512

Liczba zarejestrowanych osób: 2 433 (stan na 31.12.2022 r.)
Powierzchnia: 1026,64 ha

Osiedle Arki Bożka

Iwona Drożdż – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Bożena Guzicka – Członkini Zarządu Osiedla
Patrycja Jurczak – Członkini Zarządu Osiedla    

Siedziba zarządu osiedla: ul. Miodowa 1
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwszy poniedziałek miesiąca godzina: 17:00
Adres e-mail: os.arkibozka@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 5107 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 46,11 ha

Osiedle Barbary

Grzegorz Garus - przewodniczący zarządu osiedla
Bogdan Borycki - członek zarządu osiedla
Ewa Garus - członek zarządu osiedla
Halina Koczy - członek zarządu osiedla
Irena Morawska - członek zarządu osiedla
Barbara Płaza - członek zarządu osiedla
Henryka Starościak - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Turystyczna 4
Dyżury przewodniczącego zarządu osiedla: pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 17:00
Adres e-mail: os.barbary@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 7922 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 54,86 ha

Osiedle Bogoczowiec

Janusz Rudzki - przewodniczący zarządu osiedla
Dominik Butajło - członek zarządu osiedla
Agnieszka Sładkowska - członek zarządu osiedla
Bogdan Wrożyna - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Bogoczowiec 4T
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00
Telefon kontaktowy: 602 374 434
Adres e-mail: os.bogoczowiec@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 1262 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 35,22 ha

Osiedle Gwarków

Ewelina Auguścik - przewodnicząca zarządu osiedla
Manuela Antos - członek zarządu osiedla
Joanna Chojnacka - członek zarządu osiedla
Alina Gawlas - członek zarządu osiedla
Damian Giżyński - członek zarządu osiedla
 

Siedziba zarządu osiedla: ul. Wielkopolska 13
Dyżury przewodniczącego zarządu osiedla: każda druga środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00
Adres e-mail: os.gwarkow@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 6222 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 63,86 ha

Osiedle Morcinka

Grzegorz Mosoń - przewodniczący zarządu osiedla
Jan Marcol - członek zarządu osiedla
Stanisław Miśkowiec - członek zarządu osiedla
Marcin Wawrzyniak - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Katowicka 33
Dyżury przewodniczącego zarządu osiedla: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00
Telefon kontaktowy: 606 422 652
Adres e-mail: os.morcinka@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 3520 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 36,63 ha

Osiedle Pionierów

Beata Kisielewska - przewodnicząca zarządu osiedla
Sławomir Jaskulski - członek zarządu osiedla
Wiesława Kosowska - członek zarządu osiedla
Mirosław Lęga - członek zarządu osiedla
Piotr Partyka - członek zarządu osiedla
Marcin Wojtkowiak - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Mazurska 2
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: przedostatni wtorek miesiąca w godz. 18:00 - 19:00
Adres e-mail:  os.pionierow@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 8346 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 104,84 ha

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

Krystyna Piechoczek - przewodnicząca zarządu osiedla
Alina Drescher - członek zarządu osiedla
Małgorzata Hojka - członek zarządu osiedla
Gabriela Krypczyk - członek zarządu osiedla
Kazimierz Matera - członek zarządu osiedla
Justyna Rusin - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Pszczyńska 142 / budynek OSP
Adres korespondencyjny: ul. Pszczyńska 183 C
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: czwarta środa miesiąca godzina: 18:00
Zebrania zarządu osiedla: drugi wtorek miesiąca o godz. 18:00
Telefon kontaktowy: 606 333 545
Adres e-mail:  os.gornedolne@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 4612 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 860,20 ha

Osiedle Przyjaźń

Krzysztof Kordela - przewodniczący zarządu osiedla
Izabela Dąbrowska - członek zarządu osiedla
Jakub Gruszka - członek zarządu osiedla
Łukasz Kowalczuk - członek zarządu osiedla
Zbigniew Zera - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Dunikowskiego 5
Dyżury przewodniczącego zarządu osiedla: każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
Adres e-mail:  os.przyjazn@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 3656 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 316,65 ha

Osiedle Staszica

Jan Skiepko - przewodniczący zarządu osiedla
Dawid Bielecki - członek zarządu osiedla
Andrzej Kinasiewicz - członek zarządu osiedla
Mirosław Kolb - członek zarządu osiedla
Adam Łukasik - członek zarządu osiedla
Bogdan Żabiński - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Opolska 4
Dyżury przewodniczącego zarządu osiedla: środy w godz. 16:00 - 18:00
Adres e-mail: os.staszica@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 4679 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 84,62 ha

Osiedle Tuwima

Marzena Winiarska - przewodnicząca zarządu osiedla
Ryszard Bac - członek zarządu osiedla
Eugeniusz Fila - członek zarządu osiedla
Władysław Fudali - członek zarządu osiedla
Eugeniusz Rakowicz - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Cieszyńska 14
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00
Adres e-mail:  os.tuwima@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 474 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 45,05 ha

Osiedle 1000-lecia Szeroka

Elżbieta Słoń - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Rafał Jacek – członek zarządu
Katarzyna Powroźnik – członek zarządu
Elżbieta Śliwczyńska – członek zarządu

Siedziba zarządu osiedla: oś. Tysiąclecia 15
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00
Adres e-mail: os.1000-lecia@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 2433 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 12,88 ha

Osiedle Zdrój

Joanna Bieszczad - przewodnicząca zarządu osiedla
Grzegorz Gawliczek - członek zarządu osiedla
Eugeniusz Glinka - członek zarządu osiedla
Bernadeta Magiera - członek zarządu osiedla
Romana Piątkowska - członek zarządu osiedla
Jerzy Raszewski - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. 1 Maja 19
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: trzecia środa miesiąca w godz. 17:00 - 18:00
Telefon kontaktowy: 793 950 232
Adres e-mail:  os.zdroj@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 6675 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 449,59 ha

Osiedle Złote Łany

Mateusz Idczak - przewodniczący zarządu osiedla
Daniel Bonar - członek zarządu osiedla
Bartosz Bugla - członek zarządu osiedla
Wojciech Idczak - członek zarządu osiedla
Józef Sępiak - członek zarządu osiedla
Karol Zawadzki - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Wiejska 17c
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwsza i trzecia sobota miesiąca w godz. 10:00 - 11:00
Telefon kontaktowy: 728 595 834
Adres e-mail: os.zlotelany@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 892 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 14,79 ha

Osiedle Zofiówka

Bogusława Marchewka - przewodnicząca zarządu osiedla
Anna Agata - członek zarządu osiedla
Tadeusz Machał - członek zarządu osiedla
Katarzyna Ossowska - członek zarządu osiedla
Sławomir Sobczak - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Ruchu Oporu 2A
Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18:00 - 19:00
Adres e-mail:  os.zofiowka@remove-this.jastrzebie.pl 

Liczba zameldowanych: 2516 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 110,84 ha

Osiedle Chrobrego

Tadeusz Markiewicz - przewodniczący zarządu osiedla
Stanisław Hola - członek zarządu osiedla
Paweł Motyka - członek zarządu osiedla
Bożena Pasek - członek zarządu osiedla
Jadwiga Wypych - członek zarządu osiedla

Siedziba zarządu osiedla: ul. Marusarzówny 10
Dyżury przewodniczącego zarządu osiedla: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 9.00 do 10.00
Adres e-mail:os.chrobrego@remove-this.jastrzebie.pl

Liczba zameldowanych: 3932 (stan na 31.12.2022 r.)
Obszar: 72,12 ha

Aktualności

Polecamy