Strefa mieszkańca

eko-Patrol

Eko-Patrol kontroluje posesje

Na ulicach naszego miasta można spotkać też eko-Patrol. To wyspecjalizowani strażnicy miejscy, którzy nie tylko kontrolują posesje, ale również edukują mieszkańców, co robić, by nie szkodzić środowisku. Eko-Partol kontroluje czy nieruchomości wyposażone są w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, stan sanitarny tych pojemników, a także sposób zbierania i pozbywania się odpadów. Uwadze strażników nie umknie też wyposażenie nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i to jak są opróżniane. W gestii eko-Patrolu leży również kontrola uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości prywatnych. Jednak rolą eko-Patrolu jest nie tylko kontrola i pouczanie, ale również edukacja mieszkańców, tak aby ci podejmowali działania, które służą ochronie środowiska.

Polecamy