Dla mieszkańca

Bezpłatne szczepienia

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie to propozycja miasta skierowana do seniorów w trosce o ich zdrowie. Program szczepień zakłada, że jastrzębianie po 60. roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Co ważne, wybrana szczepionka jest uznawana za najskuteczniejszą. W trosce o bezpieczeństwo jastrzębskich seniorów wybrano szczepionkę rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia, a przez Państwowy Zakład Higieny uznaną za najskuteczniejszą w sezonie epidemiologicznym 2017-2018.

Wymogi, które musi spełniać potencjalny odbiorca miejskiego programu, to ukończony 60. rok życia oraz zameldowanie na terenie Jastrzębia-Zdroju. Seniorzy, którzy posiadają dokument potwierdzający spełnienie powyższych wymogów, powinni zgłosić się do podmiotów leczniczych, które biorą udział w programie.

Aktualnie szczepienia nie odbywają się. Akcja szczepień rozpocznie się we wrześniu. Wykonawcy wyłonieni są w drodze konkursu. Szczegółowy wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta w późniejszym terminie. Szczegółowych informacji udzieli Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój tel./fax 32 47 85 391; psm@remove-this.um.jastrzbie.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Polecamy