Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

W Jastrzębiu-Zdroju działa system teleopieki. Jest to usługa dająca seniorom możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowego.

Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby.

Wdrożenie systemu teleopieki możliwe było dzięki współpracy miasta Jastrzębie-Zdrój, stowarzyszenia EBI Association oraz OpiekaNOVA. Odbywa się ono w ramach projektu „Bezpiecznie we własnym domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 r.

POBIERZ APLIKACJĘ