Dla turysty

Gra miejska

Młodzież z Jastrzębia-Zdroju i Karviny wspólnym wysiłkiem przygotowała grę miejską na urządzenia mobilne. Dzięki niej za pośrednictwem smartfona o każdej porze, można zgłębić wiedzę o miastach partnerskich.

Aplikacja adresowana jest do każdego, bez względu na wiek. To gra dla mieszkańców, a także dla turystów odwiedzających oba miasta. Gra „Let’s break the borders” prowadzi ulicami Jastrzębia-Zdroju i Karviny, a w trakcie jej trwania uczestnicy otrzymują kolejne pytania i zadania, a także solidną porcję ciekawych informacji na temat życia każdego z miast. Interaktywny spacer po Jastrzębiu-Zdroju i Karvinie zajmuje łącznie 2-3 godziny. Dla tych, którzy ukończą pomyślnie grę w obu miastach i zbiorą największą ilość punktów przewidziano nagrody.

Jak grać?

Należy połączyć się z Internetem, pobrać bezpłatną aplikację Actionbound w AppleApp Store, Google Play Store lub na https://en.actionbound.com/. Następnie należy zeskanować kod QR, uruchomić grę, wpisać swoje imię. Gdy gra załaduje dane, można grać już bez potrzeby łączenia się z Internetem.

Start i finał gry znajduje się przy Domu Zdrojowym. W grę można grać w pojedynkę lub wybrać się na taki „spacer” w grupie.

Gra powstała w ramach projektu „Pilotażowa współpraca młodzieżowych rad miast Karvina i Jastrzębie-Zdrój”, reg numer:. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000589, który jest współfinansowany z EFRR za pośrednictwem Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński INTERREG VA Czechy – Polska i budżetu państwa.

Polecamy