Dla turysty

Jastrzębski Szlak Przyrodniczy

Śladami Natury

Miasto Jastrzębie-Zdrój opracowuje przebieg szlaku pieszo–rowerowego, który ma na celu wskazanie walorów przyrodniczych miasta.

Szlak ten ma tworzyć spójną i łatwą do przejechania, a na terenach leśnych również do przejścia trasę, umożliwiającą zapoznanie się z licznymi terenami zielonymi występującymi na terenie miasta, z ich charakterystycznymi elementami.

Dla przykładu, w Lesie Kyndra przebieg szlaku planuje się przeprowadzić w ten sposób, aby każdy mógł zapoznać się z rosnącym tam Dębem, posiadającym status pomnika przyrody.

W wybranych miejscach na szlaku planuje się również zainstalowanie drewnianych elementów małej architektury – ławek, stojaków rowerowych a także tablic informacyjnych, wskazujących w  formie graficzno–opisowej m.in. najważniejsze elementy fauny i flory występujące na danym obszarze.

Odpowiednie oznakowania ułatwiające poruszanie się po szlaku, mają pojawić się m.in. na Żelaznym Szlaku Rowerowym. Będą one prowadzić chociażby do Lasu Biadoszek czy Doliny Szotkówki.

Oprócz wspomnianych punktów szlak ma przebiegać także przez Las Ruptawiec, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego czy Park Zdrojowy.

Trasa szlaku będzie poprowadzona po istniejących już ścieżkach i na terenach zielonych nie planuje się ingerencji w ich naturalny przebieg.

Obecnie trwają dalsze uzgodnienia z właścicielem terenu, które w przypadku ich pomyślnego zakończenia, pozwolą na przystąpienie do realizacji oznakowania szlaku.

Planuje się, że szlak będzie przebiegał przez:

•          Dolinę rzeki Szotkówki,

•          Las Biadoszek,

•          Las Pastuszyniec,

•          Las Ruptawiec,

•          Las Kyndra,

•          Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego,

•          Park Zdrojowy,

•          Stawy Wodzisławskie.

Polecamy