Strefa turysty

Patron miasta

Patronem Miasta jest Święty Jan Nepomucen (uchwała nr XXXIV/884/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 25 września).

Polecamy