Dla turysty

Sieć ogrodów i parków kieszonkowych

Sieć ogrodów i parków kieszonkowyc

Obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+ zakłada wdrażanie „zielonych” rozwiązań w różnych obszarach życia miasta.

Sieć ogrodów i parków kieszonkowych w Jastrzębiu-Zdroju to zielone strefy relaksu na mapie miasta. Mają swoisty klimat i zapewniają mieszkańcom kontakt z naturą. To miejsca pełne różnorodnych roślin, przeznaczone do wypoczynku, rekreacji i integracji, w których każdy poczuje się jak we własnym ogrodzie i znajdzie coś dla siebie. Są to miejsca, do których można wejść na chwilę, usiąść, złapać oddech i poczuć się lepiej. W  końcu zielony uspokaja.

Parki „kieszonkowe” zawdzięczają swoją nazwę niewielkiemu rozmiarowi, który nie powinien przekraczać 5 000 m2.  Zamysłem tworzenia parków jest zwiększanie ogólnodostępnych dla mieszkańców terenów zielonych pełnych kolorów i zapachów. W 2022 roku na terenie miasta powstało sześć parków kieszonkowych. Każdy z nich wyróżnia się indywidualnym charakterem i różnymi rozwiązaniami. Co roku na mapie miasta będą pojawiać się kolejne zielone zakątki. Dodatkowo zostaną na nich umieszczone tablice informacyjne, opisujące charakterystyczne cechy danego miejsca.

Z opisem poszczególnych ogrodów i parków można zapoznać się poniżej.

Polecamy